Ferie zimowe 2021 a półkolonie w czasie pandemii. Są wytyczne MEN

Ferie zimowe w 2021 wyjątkowo odbędą się w jednym terminie dla wszystkich. Chociaż z racji pandemii, odradza się wszelkich wyjazdów, dla dzieci zostaną zorganizowane półkolonie. MEN podało szczegółowe wytyczne wyjaśniające, na jakich zasadach mają się odbywać.

Epidemia koronawirusa trwa, a polskie szkoły pozostają zamknięte. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zadecydowano, aby w nadchodzącym roku ferie zimowe wyjątkowo odbyły się w jednym terminie dla wszystkich województw. Rozpoczną się 4 stycznia i potrwają do 17 stycznia. Chociaż dzieci nie będą mogły skorzystać z żadnych dalekich wyjazdów, Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w tym czasie będzie można jednak zorganizować półkolonie.

Ferie zimowe 2021 a półkolonie - wytyczne MEN

Wiadomo, że wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem

- możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie gov.pl

Zaznaczono, że w czasie ferii, czyli od 4 do 17 stycznia 2021 będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz uczniów klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkół podstawowych. Półkolonie będą mogły być organizowane jedynie na terenie szkoły lub placówki edukacyjnej przez dyrektora, organ prowadzący, albo organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub danej placówki.

Półkolonie podczas ferii - wymogii sanitarne

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne, których celem jest: 

- minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów

- wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach;

- kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego (w tym zapewnienie opieki i wychowania)

- ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;

Wytyczne MEN dotyczące bezpieczeństwa na półkoloniach

Wytyczne zostały podzielone na cztery obszary, następujące obszary:

- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii

- procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii

- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii- procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz

Dokument, w którym szczegółowo opisano wszystkie procedury można pobrać z oficjalnej strony gov.

Zobacz wideo Szkoła w czasie pandemii. Czy należy ograniczyć podstawy programowe?
Więcej o:
Copyright © Agora SA