Przedszkola i szkoły w Europie otwierają drzwi. Obowiązkowe noszenie maseczek, zakaz dotykania się

Szkoły w Polsce pozostaną zamknięte do 24 maja. Rząd planuje jednak częściowe przywracanie funkcji opiekuńczej żłobków i przedszkoli. Mają być otwarte od 6 maja. To budzi obawy rodziców i nauczycieli. A jak sytuacja z powrotem uczniów do szkół wygląda w innych krajach? Duńczycy już siedzą w ławkach, Włosi rozpoczną tradycyjną naukę dopiero we wrześniu.

Przerwa w placówkach oświatowych jest planowana u nas do 24 maja. Dziś premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ramach odmrażania gospodarki 6 maja otwarte będą żłobki oraz przedszkola, ale  nie od razu wszystkie, ostateczna decyzja należy do organów założycielskich i od spełnienia wymogów.

A co ze szkołami? Szumowski dziś powiedział, że być może placówki oświatowe będą sprawowały dla młodszych uczniów funkcję wychowawczą.

Powrót dzieci do placówek budzi spore wątpliwość i obawy rodziców i nauczycieli. Nie wiadomo ile dzieci będzie przypadać na jednego opiekuna, jakie rygory sanitarne będą musiały spełniać placówki, kto ma zapewnić maseczki, płyny do dezynfekcji i też, jak opiekować się małymi dziećmi zgodnie z zasadami zachowania odległości dwóch metrów i nie dotykania się.

Szkoły i przedszkola mają być u nas otwarte 6 majaSzkoły i przedszkola mają być u nas otwarte 6 maja Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

Polska nie byłaby pierwszym krajem w Europie, który planuje stopniowy powrót dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół. Dania już 15 kwietnia uruchomiła szkoły podstawowe i przedszkola. Uczniowie gimnazjów i szkół średnich zdalne zajęcia lekcyjne będą kontynuować w Danii do 10 maja. Jak Duńczycy poradzili sobie z powrotem uczniów do szkolnych budynków?  

Dania. Szkoła na świeżym powietrzu

Uczniowie mają jak najwięcej uczyć się na świeżym powietrzu, nie powinni zaczynać lekcji o tej samej godzinie. Odpowiednio rozplanowano przerwy obiadowe, uczniowie i nauczyciele podczas lekcji i na przerwach mają trzymać między sobą dystans i unikać dotykania się.

Według zaleceń duńskiego ministerstwa edukacji dzieci w klasach są rozsadzane w odległości co najmniej dwóch metrów od siebie. Wszyscy mają przestrzegać zasad higieny, dzieci są proszone o mycie i dezynfekcję rak po przyjściu do szkoły.

"Szkoły zostały zobowiązane do zapewnienia odległości dwóch metrów między ławkami, co dla wielu szkół jest problemem, więc organizują zajęcia na wolnym powietrzu. Decyzja duńskich władz spotkała się ze sprzeciwem części rodziców. W Danii potwierdzono dotychczas 6681 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 299 osób” – czytamy w „Głosie Nauczycielskim”.

Norwegia. Najmłodsi uczniowie już wrócili do szkolnych ławek

W Norwegii grupy przedszkolne i klasy zredukowano do maksymalnie 15 uczniów. Norwegowie już w ubiegłym tygodniu otworzyli przedszkola. Na początku tego tygodnia do szkół wrócili, po sześciu tygodniach nauki zdalnej, uczniowie w wieku od sześciu do dziesięciu lat.

Niemcy. Uczniowie w szkołach, ale w maseczkach

Szkoły w Niemczech też ostrożnie powracają do normalnej nauki. Ze względu na federalną strukturę Niemiec, każdy z landów ma prawo stosować własne reguły. W ubiegłym tygodniu prawie połowa z 16 krajów związkowych pozwoliła wrócić do szkół uczniom ostatniej czwartej klasy szkoły podstawowej, po której przechodzi się do szkoły średniej oraz maturzystom. Od dziś do szkół mają wrócić też uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych i średnich robiący "małą maturę".

W szkołach obowiązuje na korytarzach ruch jednokierunkowy, klasy są dzielone, przerwy odbywają się dla poszczególnych klas w różnych godzinach, zaostrzono reguły zachowania czystości: dodatkową dezynfekcję klamek, poręczy, włączników światła, pulpitów i klawiatur komputerowych. Na korytarzach szkolnych podczas przerw zalecane jest noszenie maseczek.

Francja. Otwarcie szkół jest priorytetowe

Inne państwa podają daty powrotu uczniów do szkół. Austria przedstawiła plany powrotu uczniów do szkół podstawowych i średnich. Tam uczniowie mają rozpocząć naukę w placówkach w drugiej połowie maja.

Wstępne daty otwarcia placówek oświatowych podaje także Francja. Prezydent Emmanuel Macron poinformował, że po 11 maja władze będą stopniowo otwierać szkoły i żłobki. Macron zaznaczył jednak, że studenci nie będą już fizycznie uczestniczyć w zajęciach przed wakacjami. Według prezydenta Francji  sprawa otwarcia szkół jest priorytetowa, bo obecna sytuacja zwiększa nierówności w dostępie do edukacji. Macron zwrócił uwagę na to, że dzieci na wsiach i w ubogich dzielnicach nie mają dostępu do odpowiedniej technologii, nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziców i opiekunów w nauce.

W Czechach pierwsze placówki oświatowe mają być otwarte w połowie maja. W pierwszej kolejności ruszą przedszkola i podstawówki dla najmłodszych dzieci. W Czechach liczebność grup i klas zostanie zredukowana, a przerwy będą odbywać się w różnych godzinach.

Uczniowie we Włoszech wrócą do szkół po wakacjach 

Włoskie ministerstwo edukacji opracowuje plan powrotu uczniów do szkolnych ławek 1 września. Już wiadomo, że uczniowie będą uczyć się w systemie zmianowym, po to, aby ograniczyć kontakty między sobą. Wszyscy uczniowie i nauczyciele będą cały czas nosić maseczki ochronne na terenie szkoły. Szkolne klasy, toalety, korytarze mają być regularnie dezynfekowane.

Powinno cię również zainteresować:

Nauczyciele zalani biurokracją. Dyrektorzy apelują: Dla urzędników "dowody" ważniejsze niż uczniowie

Na lekcjach online są nie tylko uczniowie. Rodzic do nauczyciela: Siedzę tu już 20 minut i nic nie rozumiem

Więcej o: