1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Co sześciolatek umieć powinien

Prawie czterysta tysięcy sześciolatków tydzień temu rozpoczęło naukę w zerówce. Jakie umiejętności musza zdobyć, zanim pójdą do pierwszej klasy - dowiesz się z naszego testu dojrzałości szkolnej
Przed dwudziestu laty zrezygnowano z powszechnego sprawdzania, czy dziecko może już pójść do szkoły. To, co kiedyś robiło państwo, przeszło teraz na rodziców. To oni powinni być zainteresowani, czy ich dziecko jest już gotowe rozpocząć edukację szkolną. Test dojrzałości szkolnej nie jest dziś obowiązkowy. Muszą go zrobić dziecku jedynie ci rodzice, którzy chcą wcześniej wysłać je do szkoły. Potrzebna jest wtedy opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do kontaktu z poradnią i zrobienia testu zachęcają też często wychowawcy zaniepokojeni zbyt wolnymi postępami dziecka np. w czytaniu lub w mówieniu.

My proponujemy każdemu rodzicowi zbadanie dziecka. Wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej to jak profilaktyczne badanie lekarskie, które warto przeprowadzić, bo im wcześniej odkryjemy np. ryzyko dysleksji, tym łatwiej będzie można dziecku pomóc. W poradni zbada je psycholog, logopeda i pedagog. Samo badanie trwa blisko godzinę. Kolejny etap to nasza rozmowa z psychologiem, który przekaże nam diagnozę, da zalecenia do pracy z dzieckiem oraz materiały pomocnicze. Rozmowa z psychologiem może nam otworzyć oczy na rzeczy, których do tej pory nie zauważaliśmy albo uważaliśmy za mało istotne.

Co sprawdzają testy dojrzałości szkolnej

Testy dojrzałości szkolnej sprawdzają gotowość szkolną dziecka, czyli jego dojrzałość społeczno-emocjonalną, umysłową i fizyczną do podjęcia naukiDojrzałość społeczno-emocjonalna to między innymi:

- znaczna samodzielność dziecka (np. samo się ubiera i porusza po najbliższym otoczeniu),

- umiejętność podporządkowywania się,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

- wrażliwość na ocenę,

- wytrwałość w pracy,

- podejmowanie inicjatyw,

- umiejętność kierowania uczuciami,

- uzewnętrznianie uczuć.Wyznacznikami dojrzałości umysłowej są:

- aktywność poznawcza,

- chęć do nauki,

- dobra orientacja w najbliższym otoczeniu,

- prawidłowy rozwój mowy,

- umiejętność wypowiadania się, wyrażania własnych opinii i sądów,

- umiejętność słuchania ze zrozumieniem,

- właściwy poziom analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.O fizycznej dojrzałości decydują:

- stan zdrowia,

- sprawność ruchowa i motoryczna,

- odporność na zmęczenie i choroby,

- prawidłowy słuch i wzrok,

- niezaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa,

- sprawność manualna - poziom rozwoju mięśni dłoni, palców oraz nadgarstków.