1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na moc

Moc jest to wielkość fizyczna służąca do określenia ilości pracy wykonanej przez pewien układ fizyczny w danej jednostce czasu. Informuje o szybkości wykonywania danej pracy. Oznacza to, że im szybciej praca zostanie wykonana, tym większą wartość przyjmie moc.
Moc - to musisz wiedzieć przed obliczeniami

Podstawową jednostką mocy w układzie SI jest wat. Dla 1 wat (W), moc oznacza, że w ciągu jednej sekundy została wykonana praca 1 dżula.

Załóżmy, że praca jest wykonywana w jednostajnym tempie, tj. nie zmienia się w czasie. Możemy wtedy wyznaczyć moc średnią, która da nam wiarygodną informację o mocy w dowolnym momencie wykonywania pracy.

Pojęcie pracy

Zanim przejdziemy do wyznaczenia mocy trzeba doprecyzować pojęcia pracy. Praca jest iloczynem siły działającej na ciało oraz wektora przesunięcia. Kierunki i zwroty wektorów muszą być zgodne. Jednostką pracy, jak wyżej zostało już wspomniane, jest dżul (J).

Wzór na moc

Aby obliczyć taką moc przyjmijmy oznaczenie W za pracę (ilość wykonanej pracy) oraz t za czas potrzebny do jej wykonania. Moc (średnia) P będzie wtedy zadana wzorem:Moc chwilową liczymy przy założeniu jak najmniejszego czasu wykonania pracy delta t. Wyrażona jest wzorem:Istnieje również pojęcie mocy mechanicznej. Przyjmijmy oznaczenie F za daną siłę działającą na ciało oraz v za prędkość ciała. Moc mechaniczna P będzie wtedy zadana wzorem: