1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Pole trójkąta równobocznego - jak to obliczyć? Zobacz WZÓR

Pole trójkąta równoboczne oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.
Pole trójkąta - to musisz wiedzieć przed obliczeniami

Trójkąt równoboczny jest to figura geometryczna, wielokąt o trzech bokach równej długości. Jest to jeden z rodzajów trójkąta wg podziału ze względu na długość boków.

W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają równe miary i wynoszą 60 stopni. Wszystkie wysokości takie trójkąta znajdują się wewnątrz figury, mając swój początek w wierzchołku oraz koniec w punkcie będącym środkiem podstawy. Każda wysokość dzieli trójkąt równoboczny na dwa trójkąty prostokątne (o miarach kątów 30-60-90 stopni). Wszystkie trzy przecinają się w jednym punkcie, dzieląc każdą w proporcji 2 do 1. Dodatkowo wysokości zawierają się w dwusiecznych oraz osiach symetrii trójkąta równobocznego.

Okręg możemy zarówno wpisać w trójkąt równoboczny, jak i go na nim opisać. Długość promienia okręgu wpisanego wyznaczy wysokości trójkąta, zaś długość promienia okręgu opisanego na trójkącie wyznaczy wysokości. Punkt przecięcia wysokości w trójkącie równobocznym jest zarówno środkiem okręgu wpisanego jak i opisanego.

Pole trójkąta - jak wygląda WZÓR?

Aby policzyć pole powierzchni trójkąta równobocznego nie potrzebujemy jednak znać jego wysokości. Dzięki jego własnościom wyprowadzono wzór opierający się wyłączne na jego boku. Przyjmijmy zatem oznaczenie a za długość tego boku. Pole powierzchni P trójkąta równobocznego będzie zadane wzorem: