1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wzór na prędkość

Prędkość w wektorowej definicji jest wielkością fizyczną wyrażającą zmianę położenia wektora w czasie. Prędkość jest również wielkość oznaczającą drogę przebytą w pewnej jednostce czasu. Sama wartość prędkości jest często nazywana szybkością. W układzie SI podstawową jednostką prędkości jest metr na sekundę.
Prędkość - jak ją obliczyć? Zobacz WZÓR

Prędkość może być różnie definiowana, ale i wyrażana inaczej m.in. w zależności od układu współrzędnych czy rodzaju ruchu.

Podstawowy wzór na prędkość wyznacza nam wartość tej prędkości, a więc właśnie szybkość. Aby ją obliczyć przyjmijmy oznaczenie S za przebytą drogę oraz t za czas potrzebny na przebycie tej drogi. Prędkość (w znaczeniu szybkości) będzie wtedy zadana wzorem:Jest to wzór na prędkość średnią. Jest on adekwatny, kiedy zakładamy ruch jednostajny. W ruchu jednostajnym bowiem prędkość chwilowa z jaką porusza się ciało jest równa prędkości średniej.

Prędkość - wzór zmodyfikowany

Trzeba jednak pamiętać, że jest to wzór wyznaczający wartość prędkości, lecz pomijający kierunek i zwrot. Ponieważ w wielu sytuacjach uwzględnienie tych elementów jest kluczowe dla obliczeń, istnieją również zmodyfikowane wzory. W postaci wektorowej wzoru możemy uwzględnić informację o tym, że kierunek wektora jest zgodny z kierunkiem przesuwania się ciała. Przyjmijmy za wektor przesunięcia (odległość między pierwotnym a końcowym położeniem wektora) oznaczenie delta S oraz t za czas w jakim to przesunięcie nastąpiło. Średnia prędkość wektorowa będzie wtedy zadana wzorem:Średnia prędkość oraz średnia prędkość wektorowa są sobie równe wtedy i tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z ruchem prostoliniowym.