1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2015

CKE opublikowała już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, do którego przystąpiło w kwietniu 344 749 dzieci. W tym roku o raz pierwszy test odbył się w nowej formule. Matematyka jak zwykle była najtrudniejsza.
Słabe wyniki z matmy na sprawdzianie szóstoklasisty

Za zadania z matematyki szóstoklasiści zdobyli średnio 61 proc. maksymalnej liczby punktów. Najmniej kłopotów sprawiły im zadaniazamknięte, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi. Dzieci bez problemu odczytywały informacje przedstawione w tabeli oraz na rysunkach i właściwie wykorzystywały je przy rozwiązywaniu zadań. Szóstoklasistom gorzej poszło rozwiązanie polecenia sprawdzającego znajomość ułamków dziesiętnych.

Co miał sprawdzić test szóstoklasisty?

Na sprawdzianie szóstoklasisty standardowy arkusz w pierwszej części testu zawierał: dwadzieścia dwa zadania zamknięte (w tym 11 zadań z języka polskiego, 11 zadań z matematyki) i pięć zadań otwartych, a wśród nich dwa zadania z polskiego oraz trzy polecenia z matematyki.

Wśród poleceń zamkniętych najwięcej było zadań wyboru wielokrotnego, pojawiły się też polecenia typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić dlaczego wybrał daną odpowiedź..

Arkusz standardowy w językowej części egzaminu zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu:, prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru, zadań na dobieranie.

Wyniki z polskiego na sprawdzianie szóstoklaisty

Na sprawdzianie szóstoklasistów, jak poinformowała CKE, za rozwiązanie poleceń z polskiego zdający uzyskali średnio 73 proc. punktów. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały ich umiejętność wyszukiwania w tekście informacji podanych wprost i pośrednio. Również określanie tematu tekstu, a także wskazywanie fragmentu z wypowiedzią narratora nie sprawiło kłopotów. Jednak z zadaniem sprawdzającym świadomość językową szóstoklasiści nie poradzili sobie już tak dobrze.

Języki obce na sprawdzianie szóstoklasisty

W tym roku szóstoklasiści po raz pierwszy zdawali test z języka obcego: dzieci zmierzyły się z poleceniami sprawdzającymi znajomość języka, którego uczyły się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Za rozwiązanie zadań uczniowie uzyskali średnio: z języka niemieckiego 70 proc.; z angielskiego 78 proc.; z języka rosyjskiego 72 proc.; z języka francuskiego 74 proc.; z języka hiszpańskiego 86 proc.

.