1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Sprawdzian szóstoklasisty 2015. Wyniki w szkołach na wsi słabsze niż w dużych miastach

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty CKE opublikowała dziś. Do egzaminu przystąpiło 344 749 dzieci. W tym roku sprawdzian szóstoklasisty odbył się po raz pierwszy w nowej formule. Uczniom z dużych miast test poszedł lepiej niż dzieciom z obszarów wiejskich.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015: dzieciom z obszarów wiejskich poszło słabiej

Jak informuje Centralna Komisja Edukacyjna, ze sprawdzianu szóstoklasisty najlepsze wyniki ze uzyskały dzieci z dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców): średnio zdobyły 71 proc. maksymalnej ilości punktów w pierwszej części egzaminu (matematyka, język polski) i 83 proc. z angielskiego. Ze sprawdzianem szóstoklasisty gorzej poradzili sobie uczniowie z obszarów wiejskich. Zdobyli średnio 64 proc. punktów z części pierwszej sprawdzianu oraz 74 proc. z angielskiego.

Sprawdzian szóstoklasisty: co sprawdza?

Arkusz standardowy w pierwszej części testu zawierał: 22 zadania zamknięte (w tym 11 zadań z języka polskiego, 11 zadań z matematyki) oraz 5 zadań otwartych -2 zadania z języka polskiego i 3 polecenia z matematyki.

W zadaniach zamkniętych najwięcej było zadań wyboru wielokrotnego, w których uczeń zaznaczał jedną z podanych odpowiedzi. Pojawiły się rówież polecenia typu prawda-fałsz, na dobieranie, a także zadania, w których uczeń musiał podać uzasadnienie wyboru odpowiedzi..

Zadania otwarte z języka polskiego wymagały podania odpowiedzi na pytanie, uargumentowania swojego stanowiska oraz napisania opowiadania.

Arkusz standardowy w językowej części egzaminu zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu:, prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru, zadań na dobieranie.

Sprawdzian szóstoklasisty pokazał, że nie za dobrze ze świadomością językową

Na sprawdzianie szóstoklasisty, jak podała CKE, za rozwiązanie zadań z polskiego uczniowie uzyskali średnio 73 proc. maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z poleceniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji podanych wprost i pośrednio. Także określanie tematu tekstu i wskazywanie fragmentu z wypowiedzią narratora nie sprawiło kłopotów. Jednak z zadaniem oceniającym świadomość językową uczniowie nie poradzili sobie już tak dobrze.

Matematyka na sprawdzianie szóstoklasisty

Za zadania z zakresu matematyki uczniowie zdobyli średnio 61 proc. maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Szóstoklasiści gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym znajomość ułamków dziesiętnych.

Hiszpański na sprawdzianie szóstoklasisty

Tegoroczni szóstoklasiści to pierwszy rocznik, który zdawał sprawdzian z języka obcego. Dzieci zmierzyły się z poleceniami sprawdzającymi znajomość języka, którego uczyły się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Za rozwiązanie zadań szóstoklasiści uzyskali średnio: z języka niemieckiego 70 proc.; z angielskiego 78 proc.; z języka rosyjskiego 72 proc.; z języka francuskiego 74 proc.; z języka hiszpańskiego 86 proc.

.