1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015. Sprawdź odpowiedzi!

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015 CKE opublikowała dzisiaj. Egzamin szóstoklasisty odbył się 1 kwietnia, przystąpiło do niego 344 749 dzieci. Uczniom z dużych miast test poszedł lepiej niż dzieciom z obszarów wiejskich. Czy wyniki otrzyma dziś każdy szóstoklasista?
Wyników egzaminu szóstoklasisty nie pozna dziś każde dziecko

Egzamin szóstoklasisty 2015, jak informuje "Głos Wielkopolski", będą musieli powtórzyć szóstoklasiści ze szkoły podstawowej w Boguszynie w województwie wielkopolskim. Wszystko przez nadambitną dyrektorkę, która prawdopodobnie sfałszowała wyniki sprawdzianu, aby placówka lepiej wypadła w kuratorium. "Doszło do ewidentnej ingerencji osób trzecich w prace uczniów" - powiedziała Zofia Hryhorowicz, dyrektorka OKE. Za fałszowanie dokumentów dyrektorce szkoły może grozić nawet do 5 lat więzienia.

Co sprawdza test szóstoklasisty?

Arkusz standardowy w pierwszej części egzaminu zawierał: 22 zadania zamknięte (w tym 11 zadań z języka polskiego, 11 zadań z matematyki) oraz 5 zadań otwartych -2 zadania z języka polskiego i 3 zadania z matematyki.

Wśród zadań zamkniętych najwięcej było zadań wyboru wielokrotnego, w których uczeń zaznaczał jedną z podanych odpowiedzi. Pojawiły się też polecenia typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał podać uzasadnienie wyboru odpowiedzi..

Zadania otwarte z języka polskiego wymagały udzielenia odpowiedzi na pytanie, uargumentowania swojego stanowiska oraz napisania opowiadania.

Arkusz standardowy w językowej części egzaminu zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu: , prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru, a także zadań na dobieranie.

Na języku polskim nie za dobrze ze świadomością językową

Na egzaminie szóstoklasistów, jak poinformowała CKE, za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 73 proc. maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Również określanie tematu tekstu i wskazywanie fragmentu, gdzie pojawia się wypowiedź narratora nie sprawiło kłopotów. Jednak z zadaniem sprawdzającym świadomość językową szóstoklasiści nie poradzili sobie już tak dobrze.

Na teście szóstoklasisty matematyka poszła ciut gorzej

Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61 proc. maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Szóstoklasiści gorzej poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało znajomość ułamków dziesiętnych.

Szóstoklasistom najlepiej poszedł hiszpański

Tegoroczni szóstoklasiści są pierwszym rocznikiem, który zdawał sprawdzian z języka obcego. Za rozwiązanie zadań szóstoklasiści uzyskali średnio: z języka niemieckiego 70 proc.; z angielskiego 78 proc.; z niemieckiego - 70 proc.; z języka rosyjskiego 72 proc.; z języka francuskiego 74 proc.; z języka hiszpańskiego 86 proc.

Szóstoklasistom z obszarów wiejskich poszło słabiej

Jak informuje Centralna Komisja Edukacyjna, najwyższe wyniki z testu szóstoklasisty uzyskały dzieci z dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców)- średnio zdobyły 71 proc. maksymalnej ilości punktów w pierwszej części egzaminu (matematyka, język polski) i 83 proc. z angielskiego. Ze sprawdzianem szóstoklasisty najgorzej poradzili sobie uczniowie z obszarów wiejskich: uzyskali średnio 64 proc. punktów z części pierwszej sprawdzianu oraz 74 proc. z angielskiego.

.