1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wyniki sprawdzian szóstoklasisty 2015 - sprawdź! Jak uczniowie poradzili sobie ze sprawdzianem?

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015 zostały opublikowane na stronie CKE. Szóstoklasiści lepiej poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego niż z matematyki, a dzieci w dużych miast osiągnęły lepsze wyniki niż szóstoklasiści z miast mniejszych oraz ze wsi - to wnioski z raportu CKE po sprawdzianie szóstoklasisty 2015. Niestety nie wszystkie dzieci poznają dziś swoje wyniki.
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 odbył się 1 kwietnia. W tym roku do sprawdzianu przystąpiło 344 749 uczniów dzieci. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała raport podsumowujący osiągnięcia szóstoklasistów. Jakie wyniki osiągnęli? Z którymi zadaniami poradzili sobie najlepiej, a które przysporzyły im najwięcej problemów?

Język polski. Uczniowie wyszukują informacje w tekście, gorzej ze świadomością językową

Jak podaje CKE, za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 73 proc. maksymalnej liczby punktów. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Bez problemu określali również temat tekstu oraz wskazywali fragment tekstu, który jest wypowiedzią narratora. Uczniowie gorzej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym świadomość językową.

Sprawdzian szóstoklasisty. Matematyka poszła nieco gorzej

W raporcie CKE czytamy, że za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki uczniowie uzyskali średnio 61 proc. maksymalnej liczby punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały umiejętność posługiwania się ułamkami zwykłymi, również w kontekście praktycznym. Bez problemu odczytywali informacje przedstawione w tabeli i na rysunkach oraz właściwie wykorzystywali je do rozwiązywania zadań. Gorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność posługiwania się ułamkami dziesiętnymi.

Nowość na sprawdzianie: język obcy nowożytny. Angielski poszedł lepiej niż niemiecki

W tym roku po raz pierwszy przeprowadzony został sprawdzian z języka obcego. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość języka, którego uczyli się w szkole podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego albo rosyjskiego.

Za rozwiązanie zadań szóstoklasiści uzyskali średnio:

- z języka angielskiego - 78 proc. punktów

- z języka niemieckiego - 70 proc. punktów

- z języka rosyjskiego - 72 proc. punktów

- z języka francuskiego - 74 proc. punktów

- z języka hiszpańskiego - 86 proc. punktów

We wszystkich językach (oprócz języka francuskiego) szóstoklasiści uzyskali najwyższy średni wynik (powyżej 80 proc.) w zadaniach sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały ogólne rozumienie tekstu.Wyniki a lokalizacja: uczniowie z dużych miast napisali sprawdzian lepiej

Jak wynika z raportu CKE, najlepsze wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty uzyskali uczniowie z dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców) miast. Średnio zdobyli 71 proc. maksymalnej ilości punktów w pierwszej części egzaminu (język polski i matematyka), i 83 proc. z języka angielskiego.

Najsłabiej z testem szóstoklasisty poradziły sobie dzieci z obszarów wiejskich: uzyskały średnio 64 proc. punktów z części pierwszej sprawdzianu i 74 proc. z angielskiego.

Nie wszystkie dzieci dostaną dziś swoje wyniki

Jak informuje "Głos Wielkopolski", szóstoklasiści ze szkoły podstawowej w Boguszynie (woj. wielkopolskie) będą musieli powtórzyć swój egzamin. Powód? Dyrektorka szkoły prawdopodobnie sfałszowała wyniki sprawdzianu w celu ich zawyżenia, tak aby placówka lepiej wypadła w kuratorium.

Powołując się na relacje rodziców szóstoklasistów portal donosi, że dyrektorka miała dopisywać i poprawiać odpowiedzi w testach. - Doszło do ewidentnej ingerencji osób trzecich w prace uczniów - potwierdziła Zofia Hryhorowicz, dyrektorka OKE. 

Sprawa trafiła już do prokuratury. Za fałszowanie dokumentów dyrektorce szkoły może grozić nawet do 5 lat więzienia.

Dzieci za szkoły w Boguszynie będą musiały napisać sprawdzian jeszcze raz. Przystąpią do niego 1 czerwca.

Co sprawdzał sprawdzian szóstoklasisty?

Arkusz standardowy w pierwszej części egzaminu zawierał 22 zadania zamknięte, w tym 11 zadań z języka polskiego i 11 zadań z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 zadania z języka polskiego i 3 zadania z matematyki.

Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz, na dobieranie oraz zadania, w których uczeń musiał uzasadnić wybraną odpowiedź.

Zadania otwarte z języka polskiego wymagały od ucznia udzielenia odpowiedzi na pytanie i uzasadnienia swojego stanowiska oraz napisania opowiadania. Zadania otwarte z matematyki wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Arkusz standardowy w drugiej, językowej części egzaminu zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie, ujętych w jedenaście wiązek.

Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności w zakresie następujących wymagań ogólnych: rozumienie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, umiejętność reagowania na wypowiedzi oraz znajomość środków językowych.