1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Sprawdzian szóstoklasisty 2015. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o sprawdzianie szóstoklasisty

Uczniowie piszą sprawdzian szóstoklasisty 2015. Jest to pierwszy poważniejszy test w życiu uczniów szkoły podstawowej. O godzinie 9. napiszą egzamin z języka polskiego i matematyki. Na tę cześć będą mieli 80 minut. O godz. 11.45 szóstoklasistów czeka test z języka obcego. Druga część będzie trwała 45 minut.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!

Sprawdzian szóstoklasisty, język polski


Szóstoklasiści będą mieli 80 minut na rozwiązanie pierwszej części testu, który będzie obejmował głównie zadania z języka polskiego i matematyki. Sprawdzian rozpocznie tekst na pół strony, przy czym w tekście będą wyjaśnione trudne pojęcia - takie, z którymi uczeń szóstej klasy może mieć problem. Na podstawie tekstu uczeń będzie musiał odpowiedzieć na kilka pytań testowych - zaznaczyć odpowiednią odpowiedź, wybrać stwierdzenia fałszywe oraz prawdziwe, dokończyć, bądź uzupełnić zdania.

Sprawdź arkusze i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasisty z poprzednich lat!Ciąg dalszy testu to wiersz (w arkuszu próbnym znalazł się wiersz pióra Czesława Miłosza), do którego autorzy również przygotowali zestaw pytań zamkniętych, a także otwartych.

Jednym z zadań otwartych w przykładowym arkuszu sprawdzianu szóstoklasisty 2015 jest napisanie kartki z pamiętnika: napisz o swoim marzeniu, które się spełniło. Za pomocą prostych zadań sprawdzana jest więc umiejętność poprawnego formułowania myśli i tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych.

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część pierwsza

Sprawdzian szóstoklasisty, część pierwsza: matematyka

Wśród zadań matematycznych sprawdzianu szóstoklasisty 2015 znalazły się pytania o wyrażenia arytmetyczne, ułamki i arytmetykę. Niezbędna będzie też umiejętność poprawnego czytania wykresu i interpretowania jego danych, a także podstawowe umiejętności z geografii.

Do klasycznych zadań zaliczyć można pytania o pole powierzchni, czy objętość figur. W niektórych zadaniach konieczne będzie zapisanie wszystkich obliczeń.

Zobacz klucz odpowiedzi przykładowego arkusza sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część pierwsza

Sprawdzian szóstoklasisty, język obcy nowożytni w części drugiej

Na rozwiązanie sprawdzianu z języka obcego nowożytnego sprawdzianu szóstoklasisty 2015 uczniowie będą mieli 45 minut.

Na podstawie usłyszanych odpowiedzi konieczne będzie zaznaczenie informacji prawdziwych i fałszywych, przyporządkowanie właściwej osoby do jej wypowiedzi, bądź wyglądu, rozpoznanie odpowiedniej osoby, czy też podanie właściwej godziny.

Kolejne zadania dotyczą uzupełniania podanego tekstu właściwymi wyrazami, bądź też odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu. W części językowej nie będzie wypowiedzi pisemnej.

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część druga - język angielski

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część druga - język niemiecki

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część druga - język francuski

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część druga - język rosyjski

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część druga - język włoski

Zobacz przykładowy arkusz sprawdzianu szóstoklasisty 2015 - część druga - język hiszpański