1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Odpowiedź MEN na naszą akcję "Zważ tornister dziecka" [LIST]

Wysłaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej list z linkami do naszych publikacji dotyczących wagi i zawartości tornistrów polskich uczniów. Poprosiliśmy o odpowiedź, czy MEN jest świadome sytuacji i czy pracuje nad rozwiązaniem problemu ciężkich plecaków. Publikujemy otrzymaną odpowiedź rzecznika prasowego.
Oto fragment naszego listu wysłanego do Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Postanowiliśmy przyjrzeć się wadze tornistrów polskich uczniów, bo zewsząd dochodzą nas słuchy, że są one za ciężkie dla dzieci - głównie za sprawą podręczników i ćwiczeń, które muszą nosić ze sobą, bo nie ma możliwości pozostawiania ich w szkole (z różnych przyczyn, m.in.: brak szafek, konieczność odrabiania prac domowych z użyciem książek i zeszytów ćwiczeń).

Otrzymaliśmy listy od rodziców uczniów, od dziadków oraz zdjęcia plecaków i ich zawartości. Rekordowo ciężki plecak należał do uczennicy VI klasy szkoły podstawowej: ważył 9,2 kg! Czwartoklasiści z tornistrami przekraczającymi 7 kg, to też norma. Z wyników badania przeprowadzonego przez Fundację Rosa dowiadujemy się, że w 32 szkołach podstawowych objętych badaniem, waga plecaków 55,6 proc. dzieci z klas I-III przekraczała wymagane 10 proc. wagi ciała".

Zapytaliśmy, czy MEN jest świadome tej sytuacji i czy pracuje - bądź zamierza podjąć takie prace - nad rozwiązaniem problemu. O wadze tornistrów i plecaków szkolnych pisaliśmy tutaj i tutaj.

Odpowiedź MEN:

"Od 1 września 2009 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Również przy ustalaniu tygodniowego planu lekcji należy uwzględniać m.in.: równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Rozwiązanie to ma m.in. odciążyć tornistry od zbyt dużej ilości podręczników potrzebnych w danym dniu. Przestrzeganie tych zasad przez dyrektorów szkół, odpowiedzialnych za opracowanie tygodniowych planów zajęć, jest egzekwowane zarówno przez pracowników SANEPID kontrolujących szkoły, jak i wizytatorów pełniących nadzór pedagogiczny nad szkołami w imieniu kuratora oświaty.

Najmłodsi uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej wszystkie zajęcia odbywają w jednej sali lekcyjnej pod opieką jednego nauczyciela. Umożliwienie dzieciom pozostawiania części przyborów szkolnych i podręczników jest kwestią udostępnienia szafek, będących na wyposażeniu pomieszczenia szkolnego. Bezpośredni wpływ na właściwą organizację pracy dzieci oraz wykorzystanie sprzętów będących na wyposażeniu klasy ma nauczyciel, dyrektor szkoły, jak również rodzice uczniów.

Od przyszłego roku szkolnego (2014/2015) tornistry najmłodszych uczniów dodatkowo odciąży darmowy podręcznik, który będzie obowiązywał w pierwszej klasie szkoły podstawowej. To rozwiązanie w roku szkolnym 2015/2016 rozszerzone zostanie na uczniów drugich klas. Szczegóły dotyczące darmowego podręcznika zostaną przekazane niebawem podczas konferencji prasowej.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejw sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników nie zawiera regulacji dotyczących wagi podręczników. Umożliwia natomiast wydawanie podręczników w częściach, dzięki czemu uczniowie, zwłaszcza najmłodszych klas mogą nosić tylko wybrane części podręcznika.

By w przyszłości uczniowie nie musieli nosić ciężkich tornistrów trwają prace nad stworzeniem e-podręczników. W związku z Rządowym programem rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa Szkoła", przygotowane zostaną interaktywne i multimedialne e-podręczniki przeznaczone do nauczania większości przedmiotów na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Do września 2015 r. powstanie 18 e-podręczników do 14 przedmiotów oraz 2500 dodatkowych zasobów edukacyjnych. 1 października 2013 na Politechnice Łódzkiej odbyła się prezentacja przykładowych rozdziałów e-podręczników do matematyki. Wraz z ogólnodostępnymi zasobami edukacyjnymi ruszyła także platforma internetowa www.epodreczniki.pl ."