1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Sprawdzian szóstoklasisty 2014 - co można mieć ze sobą podczas sprawdzianu?

Od pierwszego poważnego egzaminu dzieli szóstoklasistów już tylko kilka dni. Zanim przystąpią oni do wypełniania arkusza, warto sprawdzić, jakie przedmioty można mieć przy sobie w trakcie sprawdzianu.
Po pierwsze dokument tożsamości

Na sprawdzianie każdy z uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej musi mieć przy sobie legitymację szkolną. Dokument ten nauczyciele mogą sprawdzić przy wejściu do sali, w której będzie odbywał się sprawdzian szóstoklasisty. Jeśli pedagodzy zdecydują się na sprawdzenie dokumentów tożsamości uczniów, a któryś z nich nie będzie go posiadał, nauczyciele mają prawo nie wpuścić owego szóstoklasisty do sali, w której będzie odbywał się test.

Czarny tusz

Odpowiedzi w arkuszu sprawdzianu będzie można udzielać długopisem lub piórem z wyłącznie czarnym tuszem. Wszystkie testy sprawdzane są komputerowo, jednak odczytywane są tylko i wyłącznie te odpowiedzi, które zostały zaznaczone czarnym kolorem.

Ołówek, przybory geometryczne i kreślarskie

Do rozwiązania zadań z zakresu matematyki i przyrody każdy szóstoklasista będzie potrzebował linijki, ekierki oraz kątomierza.

Do wykonania rysunków geometrycznych niezbędne będą także ołówek i gumka oraz cyrkiel. Dlatego każdy uczeń przystępujący do sprawdzianu szóstoklasisty powinien zaopatrzyć się w zestaw przyborów geometrycznych i kreślarskich.

Żadnych kalkulatorów!

Uczniowie szkół podstawowych podczas wykonywania zadań matematycznych na sprawdzianie będą musieli proste obliczenia wykonywać "w pamięci" lub skorzystać z brudnopisu znajdującego się na ostatniej stronie arkusza sprawdzianu. Podczas testu wiedzy nie można korzystać z kalkulatorów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Szóstoklasiści będą zatem musieli zostawić w domach swoje telefony komórkowe i tablety lub oddać je komisji na czas trwania sprawdzianu

Numer PESEL oraz kompletność arkusza

Szkoła ma obowiązek przygotować i wręczyć szóstoklasistom przed egzaminem kartki z imieniem i nazwiskiem ucznia, jego numerem PESEL oraz kodem zdającego. Może się na nich znaleźć również informacja o numerze stolika, przy którym uczeń powinien usiąść.

Cała procedura ma ułatwić osobom zdającym test po 6. klasie wypełnienie pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. Zanim uczeń przystąpi do rozwiązywania zadań, powinien sprawdzić kompletność swojego egzemplarza sprawdzianu. Jeśli brakuje którejś ze stron, należy niezwłocznie poinformować o tym komisję, w której obowiązku leży wymiana wybrakowanego arkusza na kompletny zestaw zadań. Po uzupełnieniu pierwszej strony oraz sprawdzeniu kompletności arkusza sprawdzianu zegar ruszy. Na uzupełnienie sprawdzianu szóstoklasiści będą mieli 80 minut.

Więcej informacji na temat sprawdzianu wiedzy po 6. klasie szkoły podstawowej, czasu trwania testu oraz innych szczegółowych informacji dotyczących uprawnień uczniów z udokumentowanymi trudnościami w nauce mają obowiązek udzielić wychowawcy klas. Szczegółowe dane dotyczące testu szóstoklasisty znajdują się również na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej .