1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Szkoła - najnowsze artykuły

 • Wzór na ciśnienie

  Wzór na ciśnienie

  Ciśnienie jest wielkością skalarną mówiącą o tym jak bardzo siła działająca na daną powierzchnię jest na niej skupiona. Jest to wartość siły działającej prostopadle do danej powierzchni w stosunku do wielkości tej powierzchni.

  natkon
 • Wzór na moc

  Wzór na moc

  Moc jest to wielkość fizyczna służąca do określenia ilości pracy wykonanej przez pewien układ fizyczny w danej jednostce czasu. Informuje o szybkości wykonywania danej pracy. Oznacza to, że im szybciej praca zostanie wykonana, tym większą wartość przyjmie moc.

  natkon
 • Wzór na objętość kuli

  Wzór na objętość kuli

  Objętość kuli oblicza się za pomocą ustalonego wzór. Poznaj regułę i dowiedz się więcej na temat tej bryły geometrycznej.

  natkon
 • Wzór na objętość prostopadłościanu

  Wzór na objętość prostopadłościanu

  Objętość prostopadłościanu obliczamy za pomocą ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury geometrycznej.

  natkon
 • Wzór na objętość walca prostego

  Wzór na objętość walca prostego

  Objętość walca liczy się za pomocą ustalonego wzoru. Sprawdź, jak wygląda ta reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  natkon
 • Wzór na obwód koła

  Wzór na obwód koła

  Aby policzyć obwód koła musimy skorzystać z przyjętego wzoru. Dowiedz się, co to jest obwód koła i jak poprawnie dokonać obliczeń.

  natkon
 • Wzór na pole koła

  Wzór na pole koła

  Pole koła możemy policzyć za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jak wykonać obliczenia i poznaj najważniejsze informacje na temat tej figury geometrycznej.

  natkon
 • Wzór na pole kwadratu

  Wzór na pole kwadratu

  Pole kwadratu oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Sprawdź, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  natkon
 • Wzór na pole powierzchni równoległoboku
 • Wzór na pole prostokąta

  Wzór na pole prostokąta

  Pole prostokąta oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Dowiedz się, jaka to reguła i poznaj podstawowe informacje na temat figury.

  natkon
 • Wzór na pole rombu

  Wzór na pole rombu

  Pole rombu możemy policzyć za pomocą ustalonego wzoru. Przed obliczeniami warto jednak poznać podstawowe informacje na temat tej figury geometrycznej.

  natkon
 • Wzór na pole trapezu

  Wzór na pole trapezu

  Pole trapezu oblicza się za pomocą przyjętego wzoru. Jednak przed przystąpieniem do zadań warto przyswoić kilka istotnych informacji na temat tej figury geometrycznej. Dzięki temu szybko zrozumiesz wzór i zapamiętasz go na dłużej.

  natkon
 • Wzór na pole trójkąta

  Wzór na pole trójkąta

  Pole trójkąta oblicza się za pomocą ustalonego wzoru. Poznaj regułę i podstawowe informacje na temat figury.

  natkon
 • Pole trójkąta równobocznego - jak to obliczyć? Zobacz WZÓR
 • Wzór na prędkość

  Wzór na prędkość

  Prędkość w wektorowej definicji jest wielkością fizyczną wyrażającą zmianę położenia wektora w czasie. Prędkość jest również wielkość oznaczającą drogę przebytą w pewnej jednostce czasu. Sama wartość prędkości jest często nazywana szybkością. W układzie SI podstawową jednostką prędkości jest metr na sekundę.

  natkon
 • Wzór na przyspieszenie

  Wzór na przyspieszenie

  Przyspieszenie jest to wektorowa wielkość fizyczna określająca zmianę wektora prędkości w czasie, informuje o tym jak szybko się ona zmienia. Ruch jednostajny jest bardzo rzadki w przyrodzie, dlatego jest to wielkość potrzebna do zapisu wszelkiego rodzaju znanych nam zmian.

  natkon
 • Wzór na stężenie procentowe

  Wzór na stężenie procentowe

  Stężenie procentowe roztworu lub mieszaniny jest to udział substancji chemicznej w danym roztworze lub mieszaninie, wyrażone w procentach. Jest to stosunek tej substancji do całości roztworu (razem z tą substancją). Możemy mówić o stężeniu procentowym wagowym (masowym) lub objętościowym.

  natkon
 • Wzory skróconego mnożenia

  Wzory skróconego mnożenia

  Wzory skróconego mnożenia bardzo ułatwiają rachunki w przypadku wielu przekształceń algebraicznych. Są przydatne przy rozwiązywaniu równań, znajdowaniu pierwiastków wielomianu czy przy przekształcaniu wzorów, dlatego warto zapamiętać szczególnie te z zastosowaniem kwadratu sześcianu liczby.

  natkon
 • Próbny sprawdzian szóstoklasisty z OPERONEM już jutro! Zobacz HARMONOGRAM. Jakie będą ZADANIA?
 • Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się po raz ostatni. MEN zapowiedział likwidację testu
 • Sześciolatki w szkole - co wiemy [7 PUNKTÓW]