Skala Brazeltona

Więcej o:

Skala Brazeltona

  • Co mówi o dziecku jego zachowanie?

    Jednym ze sposobów badania stanu nowo narodzonego dziecka jest skala Brazeltona. Czemu dokładniej ona służy? Za pomocą skali Brazeltona badamy stan emocjonalny dziecka i jego sposób komunikowania się z otoczeniem. W tym badaniu nie jest ono obiektem