Kolejne zmiany od września. Będzie nowy program dla uczniów. Co mogą zyskać?

To koniec rządowego programu "Laptopa dla ucznia"? Nie do końca, bo chociaż nie będzie już rozdawania sprzętów dla każdego czwartoklasisty, to resort edukacji nadal stawia na podniesienie kompetencji w zakresie cyfryzacji. Trwają prace nad zastąpieniem tego programu innym. Chodzi o "Cyfrowego ucznia".

"Cyfrowy uczeń" to nowy projekt, nad którym trwają obecnie prace w Ministerstwie Cyfryzacji. Ma on przede wszystkim zastąpić program "Laptopa dla ucznia", który według znowelizowanych przepisów nie będzie kontynuowany, dlatego uchylone zostaną przepisy związane z corocznym przekazywaniem laptopów uczniom rozpoczynającym naukę w klasie IV szkoły podstawowej.

Zobacz wideo Jakie prezenty daje się dziś na komunię? [SONDA]

Zmiany w programie. Co mogą zyskać uczniowie?

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad nowelizacją ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych. Chodzi dokładnie o ustawę z 7 lipca 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Rząd nie chce już dalej prowadzić programu "Laptop dla ucznia". Jednak całkowicie nie wycofuje się z tego pomysłu. Ma on zostać zastąpiony nowym projektem: "Cyfrowy uczeń".

"Działanie to zostanie zastąpione nowym programem 'Cyfrowy uczeń'. MEN wypracuje założenia programu tak, aby realnie i kompleksowo podnoszone były potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów. Program 'Cyfrowy uczeń' będzie zgodny z przygotowywaną przez MEN polityką transformacji cyfryzacji edukacji" – czytamy w opisie projektu nowelizacji ustawy. Jedną z ważniejszych zmian jest tu brak laptopów do przekazania uczniom, jednak ze względy na znaczne nadwyżki sprzętowe, będzie można je wygrać w konkursach. "Z uwagi na migrację uczniów, możliwość posiadania przez ucznia tylko jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych oraz dobrowolność w pozyskiwaniu laptopów przez rodziców uprawnionych uczniów, organy prowadzące szkoły zwracają nadwyżkę laptopów do MC (ok. 15 000 laptopów)" – zaznaczono.

Zmiany będą dotyczyć także nauczycieli

W ramach rządowego wsparcia również nauczyciele mogli liczyć na bon na zakup sprzętu potrzebnego do pracy. Jednak i tu zapisy ustawy należało doprecyzować i nieco zmodyfikować. Chodzi przede wszystkim o punkt dotyczący daty zatrudnienia nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu, by nie wykluczać nauczycieli, którzy dokonali zmiany miejsca zatrudnienia w trakcie roku szkolnego.

"Zmiany o charakterze doprecyzowującym będą również dotyczyły określenia katalogu danych organów prowadzących szkoły i terminów ich przekazywania, a także przekazywania szacunkowej liczby uprawnionych do otrzymania bonów nauczycieli. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że konieczne jest doprecyzowanie terminu na składanie przez organ prowadzący szkołę wniosków o wydanie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych przez nauczycieli" – czytamy.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.