800 plus - dla kogo? Nie wszystkie dzieci mogą liczyć na pieniądze. Interweniuje RPO

800 plus to dodatkowe wsparcie dla każdego dziecka od urodzenia do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Nie ma żadnego progu dochodowego, ani też żadnych innych kryteriów, jednak okazuje się, że nie wszystkie dzieci mogą liczyć na pieniądze. W ich sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do MRPiPS. O co chodzi?

„Osoby, którym sąd opiekuńczy powierzył sprawowanie pieczy bieżącej nad dzieckiem, nie mogą się ubiegać o świadczenie wychowawcze 800 plus; pozbawia to np. osierocone dzieci możliwości uzyskania należnego wsparcia" - zaznacza Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim liście skierowanym do MRPiPS. W tej sytuacji chodzi o dzieci, które np. po osieroceniu przez rodzica, są pozbawione dostępu do świadczenia (do czasu umieszczenia ich w pieczy zastępczej) i w których przypadku nie został powołany opiekun prawny. Czy ta interwencja poskutkuje zmianą prawa?

Zobacz wideo Co daje się dziś, a co dawało się kiedyś w prezencie na wesele? [SONDA]

W sprawie 800 plus interweniuje Rzecznik. Będą efekty?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Jednak życie pisze różne scenariusze i niekiedy wypłata świadczenia jest zawieszona. Nie chodzi tu oczywiście o opieszałość rodziców i brak złożenia wniosku o wypłatę na kolejny okres rozliczeniowy. Tym razem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk w swojej interwencji do resortu rodziny, przytoczył historię małoletniego chłopca, którego rodzice nie żyją. "Do listopada 2022 r., czyli do czasu uzyskania przez ZUS informacji o śmierci ojca dziecka w październiku 2022 r., rodzinie było wypłacane świadczenie 500 plus (od 2024 r. 800 plus). Opiekę nad dzieckiem przejęła babcia. W kwietniu 2023 r. po wydaniu postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i ustanowieniu ją rodziną zastępczą i opiekunem prawnym złożyła ona do ZUS-u wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego" – przytacza serwis money.pl. Co było dalej? ZUS przyznał babci prawo do wypłaty, jednak od miesiąca złożenia wniosku, co w efekcie oznaczało brak środków za miesiące, kiedy toczyła się sprawa odnośnie ustanowienia starszej kobiety rodziną zastępczą dla wnuka.

Rzecznik jest zdania, że świadczenie, jakim jest 800 plus, powinno być również wypłacone wstecz, jednak ZUS wydał w tym przypadku decyzję odmowną. "Osoba odpowiedzialna za utrzymanie dziecka, która faktycznie sprawuje pieczę nad jego wychowaniem i rozwojem, ma prawo skutecznego domagania się od państwa pomocy w sprawowaniu tej opieki, w tym również pomocy finansowej. Ograniczenie uprawnień w dostępności do świadczeń w tym czasie stanowi naruszenie praw dziecka, wynikających wprost z Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka" - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim liście do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Jaka będzie odpowiedź? Resort rodziny ma na to 30 dni.

800 plus – żeby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek

Obecnie trwa nowy okres świadczeniowy, zatem rodziny, które jeszcze nie złożyły wniosku o wypłatę 800 plus, powinny to zrobić jak najszybciej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jeśli rodzice czy opiekunowie złożą wniosek na nowy okres po 30 czerwca, to nie otrzymają wyrównania za poprzednie miesiące. Prawo do świadczenia będzie im przysługiwało od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Wniosek można złożyć jedynie elektronicznie przez:

  • aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety,
  • bezpośrednio na PUE ZUS,
  • na portalu Emp@tia,
  • w bankowości elektronicznej.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.