Średnie wyniki matur 2024. Tego nikt się nie spodziewał. To nie matematyka poszła uczniom najsłabiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała dziś wstępne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Średnie wyniki matur 2024 zaskakują. Wszyscy spodziewali się, że to raczej matematyka okaże się dla wielu piętą achillesową i to egzamin z tego przedmiotu wypadnie najgorzej.

Każdy maturzysta musiał zdać język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Wszystkie na poziomie podstawowym z minimalnym progiem zaliczenia, który wynosi 30 proc. Zdający mogli też wybrać od jednego do pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Tu nie było progu zaliczenia. Wyniki zostały już opublikowane i czas wyciągnąć wnioski. Tu zaskoczeniem jest np. egzamin z matematyki.

Zobacz wideo Luna wspomina swoją maturę. Z jednego przedmiotu miała 100 proc.

Średnie wyniki matur 2024 – co wiadomo?

CKE opublikowała wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej majowej. Jak poszło maturzystom? Okazuje się, że wielu z nich jest zadowolonych z uzyskanego wyniku, chociaż nie obejdzie się w tym roku bez poprawek. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 proc. W przypadku uczniów z techników  maturę zdało 78,1 proc., a prawo do poprawki ma 14,5 proc.

A jak wyglądają średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych? Tu wielkie zaskoczenie, bo jak wynika z opublikowanego wykresu – to nie matematyka poszła najgorzej.

  • Średni wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przez tegorocznych absolwentów to 61 proc. (absolwenci liceów - 65 proc., a absolwencie techników - 56 proc.)
  • Średni wynik z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 63 proc. (absolwenci liceów - 68 proc., a absolwenci techników - 56 proc.)
  • Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 78 proc. (absolwenci liceów - 83 proc., a absolwenci techników - 72 proc.).

Nie zaliczyłeś matury? Co dalej?

Maturzysta, który zdał maturę, musiał uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów z rozszerzenia do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Jeśli natomiast uczeń, który podszedł do matury, ale nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Została zaplanowana na koniec sierpnia. Wyniki z egzaminu poprawkowego będą dostępne dopiero 10 września.

Natomiast uczeń, który nie zdał matury więcej niż z jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Takich uczniów było 5,5 proc. spośród wszystkich zdających.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.