Poprawka z matury 2024. W jakich sytuacjach można ponownie przystąpić do egzaminu?

Wyniki z matury 2024 zostały już ogłoszone. Maturzyści świętują, jednak okazuje się, że niektórym z nich zabrakło nieco szczęścia i teraz czeka ich poprawka. Nie wszyscy jednak będą mogli ją napisać. Oto garść informacji, którą należy znać przy składaniu wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu w trybie poprawkowym.

Poprawka z matury 2024 to jeszcze nie koniec świata, więc głowa do góry. Jeśli nie zdasz matury 2024 z jednego przedmiotu, masz możliwość jej poprawy, jednak tu ważne jest zachowanie odpowiednich terminów złożenia wniosku. Deklarację chęci poprawienia egzaminu trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Zobacz wideo Luna wspomina swoją maturę. Z jednego przedmiotu miała 100 proc.

Poprawka z matury 2024 – zacznij od deklaracji

Znasz już wyniki z matury? Nie poszły one najlepiej? Spokojnie, jeśli nie zdasz matury 2024 z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpiłeś do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony oraz przystąpiłeś do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten również nie został unieważniony – można przystąpić do poprawki.

Tu jednak należy pamiętać, że aby ponownie przystąpić do egzaminu, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Deklarację chęci poprawienia matury trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - nie później niż do 16 lipca 2024 roku. Wniosek musi mieć formę pisemną i być dostarczony do dyrektora szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Do matury poprawkowej nie mogą przystąpić uczniowie, którzy nie zdali więcej niż jednego z obowiązkowych egzaminów – ustnych lub pisemnych. Tu pozostaje im jedynie opcja przystąpienia do egzaminu dojrzałości za rok.

Egzamin poprawkowy – ważne daty

Terminy poprawkowych egzaminów dojrzałości zdających maturę 2024 w Formule 2023 oraz w Formule 2015, przewidziano na:

  • Część pisemna odbędzie 20 sierpnia 2024 roku we wtorek o godzinie 9:00
  • Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku w środę.

Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.