Jak odwołać się od wyniku matury? Co roku wielu uczniów tak dostaje dodatkowe punkty [KROK PO KROKU]

Co może zrobić uczeń, który nie zgadza się z wynikami egzaminów dojrzałości? Poprawiać je w przyszłym roku? To też, ale jest też inna możliwość - odwołanie. A jak z niej skorzystać? Zobaczcie, co musicie zrobić, aby odwołać się od wyników matury.

Wyniki tegorocznych matur uczniowie poznają już za kilka dni, a ściślej rzecz biorąc, we wtorek, 9 lipca po godzinie 8.30. Wówczas Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je w systemie ZIU. Co więcej, wyniki egzaminów młodzież będzie mogła też odebrać ze szkół. Jednak dla części młodych ludzi oznacza to również rozczarowanie z powodu niezdanych egzaminów bądź zdanych zbyt słabo. Jednak czy na pewno? Czasem warto poprosić o wgląd w pracę maturalną, bo sprawdzający też mogą popełnić błąd. A w jaki sposób można uzyskać dostęp do egzaminu? Wyjaśniamy.

Zobacz wideo Margaret o maturze. "Polski zdałam na 36 procent!"

Jak odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego? Trzeba zacząć od wglądu w pracę

Jak podaje serwis ePedagogika.pl, aby móc odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego, najpierw trzeba dokonać wglądu w pracę. W tym celu należy w ciągu sześciu miesięcy od poznania wyników matury złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej poprzez platformę ZIU. Musi on zawierać takie dane jak:

  • imię, nazwisko i PESEL ucznia,
  • dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu),
  • przedmiot i poziom egzaminu, do którego chcemy mieć wgląd.

Potem należy poczekać na wyznaczenie daty i miejsca wglądu w egzamin. Warto wiedzieć, że wówczas wolno nie tylko zapoznać się z kryteriami oceniania zadań, ale także robić notatki czy zdjęcia pracy. Jeśli wtedy zauważymy, że punkty zostały źle policzone bądź błędnie oceniono któreś zadania, można wówczas wnioskować o weryfikację liczby punktów. Zostanie ona przeprowadzona w ciągu tygodnia, a wyniki owej weryfikacji są przekazywane po dwóch tygodniach. 

Jak odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego? Oto instrukcja krok po kroku

Gdy uczeń otrzyma już wyniki weryfikacji punktów, może odwołać się od wyników matury, ale tylko wówczas, gdy nie zgadzają się z przyznaną im liczbą punktów. Przy czym w odwołaniu koniecznie trzeba zawrzeć informację, że "zadanie (zadania) są merytorycznie poprawne i spełnia (spełniają) warunki, znajdujące się w poleceniu w arkuszu egzaminacyjnym". Należy pamiętać, że odwołanie od matury można złożyć w ciągu tygodnia od otrzymania wyników weryfikacji liczby punktów. Wówczas dyrektor CKE może zrobić trzy rzeczy:

  • przyjąć wniosek w całości,
  • uwzględnić tylko część wniosku,
  • odrzucić wniosek w całości.

W dwóch pierwszych przypadkach (uwzględnienie w całości lub części) punkty zostaną przeliczone ponownie, a uczeń otrzyma nowe świadectwo maturalne z wyższymi wynikiem. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.