Ruszają szkolenia księży. Dowiedzą się, jak chronić dzieci. "Proboszczowie mają sporo pytań"

Księża z diecezji kieleckiej zostali skierowani na szkolenie w sprawie wprowadzenia w swoich parafiach standardów ochrony małoletnich. Bierze w nim udział 303 proboszczów, którzy mają opracować zbiór zasad i wskazówek, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci we wspólnotach przykościelnych oraz osób niesamodzielnych, wykluczonych z różnych przyczyn.

Od 10 do 14 czerwca 2024 roku ma miejsce szkolenie na temat standardów ochrony małoletnich, organizowane przez kielecką kurię. Bierze w nim udział 303 proboszczów z parafii diecezji kieleckiej, którzy w świetle nowego prawa mają przygotować w swoich parafiach zbiór zasad i wytycznych specjalnego kodeksu do pracy z dziećmi.

Zobacz wideo "Rośnie nam pokolenie fajtłap". Czy przedmioty techniczne, takie jak ZTP, powinny wrócić do szkół?

Standardy ochrony małoletnich także w parafiach. Uczą się o tym księża

W czasie szkolenia, które zostało zorganizowane dla proboszczów z diecezji kieleckiej, pojawiła się masa pytań, które dotyczą różnych kwestii pracy z małoletnimi. "Księża proboszczowie mają sporo pytań, które wyłaniają się w trakcie szkoleń czy w dyskusji. Poruszane są więc różne kwestie, np. jak rekrutować nowe osoby do pracy w parafiach, w jakich rejestrach je weryfikować. Omawiane są także sprawy związane z sakramentami, np. namaszczenia chorych czy personalne w związku z tworzeniem ruchów i wspólnot religijnych" - wyjaśnia ks. dr Paweł Ścisłowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej oraz przewodniczący Diecezjalnego Zespołu ds. Prewencji, cytowany przez portal onet.pl.

Duchowni uczą się przede wszystkim nie tylko, jak stworzyć dokument i wdrożyć odpowiednie standardy, lecz także, jak działać w sytuacjach problemowych, gwarantując tym samym zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w parafiach oraz osobom niesamodzielnym, wykluczonym z różnych przyczyn. Dokumentem obowiązującym i pomocnym dla diecezji i parafii są Wytyczne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Dzieci, jednak to każdy proboszcz musi sam przygotować swój indywidualny dokument i wdrożyć go, współpracując z wikariuszami i pomocniczą grupą parafian.

Czasu na wprowadzenie nowych zasad zostało niewiele

Każda organizacja powinna samodzielnie opracować standardy ochrony małoletnich. Tak wynika z nowego prawa, które nakłada na wszystkie podmioty, gdzie przebywają dzieci, stworzenie specjalnego kodeksu, który najlepiej odpowiada specyfice ich działalności, a jednocześnie gwarantuje stworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci.

Ma to oczywiście związek z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich). Co się zmienia? Na podmioty pracujące z dziećmi nałożony został obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Przepisy weszły w życie 15 lutego, zatem po tym terminie każda szkoła, placówka opiekuńcza, czy inne miejsce, gdzie przebywają sieci, ma obowiązek ich wprowadzenia. Termin mija 15 sierpnia 2024 r.

Po tym czasie organy nadzorcze mogą nakładać kary, jeśli placówki nie będą miały wdrożonych standardów ochrony małoletnich. Tyczy się to także wspólnot przykościelnych w parafiach, gdzie np. są organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży (np. spotkania przygotowujące do I Komunii Św. Czy bierzmowania).

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.