Szkoła. Czy uczeń może poprawić każdą ocenę? Nauczyciele stanowczo temu przeczą. Prawo mówi jasno

Obecny rok szkolny powoli dobiega końca, a uczniowie robią, co mogą, aby poprawić stopnie i podciągnąć sobie średnią. A czy naprawdę dzieci i młodzież mogą poprawić każdy stopień? Czy jednak niekoniecznie? Zobaczcie, co mówi na ten temat polskie prawo.

Do końca roku zostało zaledwie kilka tygodni i nauczyciele już wystawiają oceny końcowe. Są to głównie propozycje stopni, ale niekiedy również oceny ostateczne. Niektórzy, chcąc zawalczyć o wyższą średnią postanawiają poprawić stopnie. W tej kwestii czasem na trafiają jednak na pewne problemy.  Nauczyciele nie zawsze zgadzają się na poprawianie ocen i jak się okazuje, mają w tym trochę racji. Dlaczego? Wyjaśniamy zawiłości prawne.

Zobacz wideo Prawo Marcina: Jeśli w jakichś szkołach są łamane prawa ucznia, to tam namawiam do buntu [AUTOPROMOCJA]

Poprawianie ocen bieżących? Proszę bardzo, ale z pewnymi wyjątkami

Jak podaje serwis Nadzór-Pedagogiczny.pl, uczniowie mogą poprawiać oceny bieżące, ale niekoniecznie wszystkie. Jest to związane z tym, że to rada pedagogiczna określa w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO), jakie konkretnie aktywności podlegają ocenie, a także które z nich i w jakim terminie można poprawić. A wszystkie założenia WSO są zapisane w szkolnym statucie, gdzie uczniowie mogą sprawdzić, które oceny i kiedy konkretnie mogą poprawić, a których już nie mają szans zmienić na lepsze. Warto wspomnieć, że każda szkoła (zarówno publiczna, jak i niepubliczna) ma własny statut, i co za tym idzie, również własne zasady oceniania. 

Jakie oceny musi wystawić nauczyciel? Oto co trzeba wiedzieć o szkolnych stopniach

Powyżej wspomnieliśmy o dwóch rodzajach szkolnych stopni - bieżących i końcoworocznych. Jednak to niejedyne oceny, jakie otrzymują uczniowie. Oto pełny spis z najważniejszymi informacjami o każdej z nich:

  • bieżące - czyli wszystkie, jakie uczeń "zbiera" w trakcie semestru, muszą być jawne, a nauczyciel na wniosek podopiecznego lub jego rodziców ma obowiązek je uzasadnić, a z kolei uczeń może je poprawiać, nie ma też wyznaczonej minimalnej ani maksymalnej ich liczby,
  • klasyfikacyjne i śródroczne - przy czym nauczyciel nie może dodawać do nich plusów czy minusów,
  • roczne - te są najważniejsze, decydują o promocji ucznia do następnej klasy, w tym przypadku również nie może to być ocena z plusem czy minusem.
Czy powinna być możliwość poprawiania każdej oceny?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.