Szkoła. Nauczycielom przysługują dodatkowe pieniądze. Wypłaty już w ciągu trzech najbliższych miesięcy

Nauczycielu, czy wiesz, że już niedługo możesz otrzymać dodatkowe pieniądze? Co więcej, środki trafią na konto pedagogów już w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Co to za świadczenie? I kto konkretnie może z niego skorzystać? Wyjaśniamy zawiłości finansowe.

Każdemu nauczycielowi raz w roku przysługuje dodatek do pensji, znany jako świadczenie urlopowe, które jest przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku. Dodatek ten jest finansowany ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i należy się wszystkim pedagogom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracownikom niepedagogicznym, którzy pracują w placówkach niepublicznych. A ile wynosi świadczenie urlopowe i kiedy konkretnie nauczyciele mogą z niego skorzystać? Tłumaczymy.

Zobacz wideo Marcin Józefaciuk: Nauczyciele nie tylko chcą pieniędzy, oni chcą godnych warunków pracy

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Jest wypłacane raz w roku w okresie wakacyjnym

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane w okresie od czerwca do końca sierpnia danego roku kalendarzowego. Stąd w 2024 roku środki trafią do pedagogów już za miesiąc, a najpóźniej za trzy. A ile wynosi ten dodatek? Jak podaje serwis Infor.pl, w tym roku wysokość świadczenia urlopowego to 2417,14 złotych. W przypadku pedagogów pracujących w szczególnych warunkach (czyli w takich placówkach jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich czy zakłady poprawcze) dodatek jest jeszcze wyższy. Warto wiedzieć, że konkretną kwotę świadczenia urlopowego oblicza się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze - kwota odpisu x liczba przepracowanych miesięcy/12,
  • dla pedagoga zatrudnionego na część etatu - (kwota odpisu: 12 miesięcy) x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli. To nie jest jedyny dodatek, jaki mogą otrzymać

Poza świadczeniem urlopowym nauczyciele mogą skorzystać też z kilku innych dodatków do pensji. Są one następujące:

  • dodatek wiejski - przysługuje pedagogom pracującym w szkołach na wsiach bądź miejscowościach, które mają nie więcej niż pięć tysięcy mieszkańców, wynosi 10 procent wynagrodzenia zasadniczego i jest wypłacane za każdy miesiąc wakacji,
  • "wczasy pod gruszą" - są wypłacane w czasie wakacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • dodatki i wyprawki dla dzieci - te świadczenia również są wypłacane w czasie wakacji
  • świadczenie "na start" - to jednorazowy dodatek w wysokości 1000 złotych wypłacany pedagogom początkującym, którzy nie posiadają jeszcze stopnia awansu zawodowego, a zarazem pracują na przynajmniej pół etatu i zgodnie ze swoimi kwalifikacjami,
  • nagroda jubileuszowa - za długi staż pracy jako nauczyciel i rośnie wraz z nim, jest wypłacana w wysokości 75 procent miesięcznej pensji za 20 lat pracy, 100 procent za 25 lat, 150 procent za 30 lat, 200 procent za 35 lat oraz 300 procent za 40 lat pracy.
Czy dodatek urlopowy jest potrzebny?
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.