200 zł na dziecko dla części rodziców. ZUS ma specyficzną definicję samotnej matki i samotnego ojca

Jakie wsparcie mogą otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych samotni rodzice? Niezbyt duże, a dodatkowo trudno je dostać, bo trzeba wcześniej spełnić kilka warunków. Przy czym istotna jest tu też definicja samotnego rodzica. A kto nim jest? Zobaczcie sami.

W dobie galopującej inflacji i nieustannie rosnących cen rodzice muszą bardzo pilnować wydatków. W wielu przypadkach konieczne jest skorzystanie z pomocy finansowej, oferowanej przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji finansowej są samotni rodzice, którzy zwykle nie mają się do kogo zwrócić o pomoc, również finansową. Jednak w ich przypadku jest możliwość skorzystania ze specjalnego dodatku dla samotnych rodziców. A co to za dodatek i jakie są warunki jego przyznawania? Możecie się zdziwić. 

Zobacz wideo Magda Pyznar o samodzielnym wychowywaniu córki. "Czasem czuję się samotna"

Dodatek dla samotnych rodziców. ZUS ma specyficzną definicję samotnego rodzica

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z zasiłku rodzinnego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków na pociechy. Jego wysokość jest zależna od wieku dzieci, a stawki są obecnie następujące:

 • 95 zł na dziecko do 5 roku życia,
 • 124 zł na pociechę w wieku od 5 do 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko od 18 do 21 (24 w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności) lat - gdy dziecko kontynuuje naukę.

A to nie wszystko. Samotni rodzice mogą do tego otrzymać też specjalny dodatek, skierowany specjalnie do nich. Wynosi on 193 zł miesięcznie na dziecko, do 386 zł na wszystkie pociechy. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością kwota zwiększa się o 80 zł, ale nie więcej niż 160 na wszystkie maluchy. Przy czym w przypadku dodatku dla samotnego rodzica istotna jest definicja takiej osoby. Jak brzmi? Jak podaje serwis Infor.pl, samotny rodzic spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest panną (kawalerem)
 • jest wdową (wdowcem),
 • znajduje się w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
 • jest po rozwodzie, a drugi z rodziców nie dokłada się do utrzymania pociechy.

Dodatek dla samotnych rodziców do zasiłku rodzinnego. To też trzeba o nim wiedzieć

Starając się o zasiłek rodzinny, a wraz z nim o dodatek dla samotnego rodzica, trzeba pamiętać o progu dochodowym. Obecnie wynosi on 674,00 złotych (764,00 złotych, jeśli choć jedno z dzieci ma orzeczenie o niepełnoprawności). Co więcej, funkcjonuje tu też zasada "złotówka za złotówkę" - rodzina może dostać zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę równą tej, o którą miesięczne dochody przekraczają limit. Przy czym w momencie, gdy wysokość przysługującego wsparcia jest niższa niż 20 zł, to świadczenie nie jest przyznawane. A jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku? Należy to zrobić w najbliższym miejscu zamieszkania ośrodku pomocy społecznej w terminie od 1 lipca (forma elektroniczna) bądź 1 sierpnia (forma papierowa) do 30 listopada 2023 roku. Warto też wiedzieć, że wraz z zasiłkiem rodzinnym można otrzymać też różne dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym,
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113 zł miesięcznie na dziecko mieszkające w miejscowości, w której znajduje się szkoła (np. w akademiku, bursie etc.) oraz 69 zł miesięcznie za dziecko dojeżdżające do szkoły (ponadpodstawowej, w tym artystycznej) w innej miejscowości,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością - miesięcznie 90 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia,
 • z tytułu urodzenia się dziecka - jednorazowa wypłata 1000 zł,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł na miesiąc.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.