Zmiany w szkołach. Dyrektorzy muszą zmienić system oceniania. "Rewolucja teraz lub latem"

1 kwietnia 2024 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zasad oceniania uczniów, które m.in. wyeliminowało z obiegu szkolnego oceny za pracę domową, w tym oczywiście wykonywaną w czasie wolnym od zajęć, czyli po prostu w domu. Chodzi tu przede wszystkim o klasy starszych uczniów, czyli klasy IV-VIII, dla których obecnie prace domowe są nieobowiązkowe i nie można wystawić za nie oceny. To pociąga za sobą kolejne zmiany. Jakie? Dyrektorzy placówek stoją przed koniecznością zmiany szkolnych statutów.

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie zadawania prac domowych, a właściwie ich braku w klasach szkoły podstawowej, wymusza na placówkach wprowadzenie kolejnych zmian, a przynajmniej modyfikacji. O co chodzi? Przed nie lada zagwozdką stoją dyrektorzy szkół. Działania MEN wymusza na nich wprowadzenie zmian w statutach. Jednak kiedy to zrobić? Teraz, czy poczekać do lata?

Zobacz wideo "Rośnie nam pokolenie fajtłap". Czy przedmioty techniczne, takie jak ZTP, powinny wrócić do szkół?

Zmiany w szkołach dotyczyć będą także wewnątrzszkolnych zasad oceniania

Dylemat, przed którym stoją obecnie dyrektorzy szkół podstawowych, nie jest łatwy do rozwiązania. Chodzi tu przede wszystkim o rozporządzenie dotyczące prac domowych i konieczność modyfikacji statutów. Jednak należy zmienić go już teraz, bo jest nieaktualny i może wprowadzać w błąd, czy poczekać do sierpnia, tak aby ten nowy zaczął obowiązywać wraz z rozpoczęciem nowego roku?

Obowiązujące od 1 kwietnia rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania uczniów, które m.in. wyeliminowało z obiegu szkolnego oceny za pracę domową, sprawiło tym samym, że wiele wewnętrznych dokumentów stało się już nieaktualne. Wewnątrzszkolne zasady oceniania (WZO) "muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie w sposób niebudzący wątpliwości rozstrzygać sporne kwestie. Przede wszystkim jednak zawarte w nich dotychczasowe postanowienia, w których ustala się, że uczniowie otrzymują oceny (bieżące, średnioroczne i klasyfikacyjne) m.in. za prace domowe, w tym samodzielność przy przygotowaniu prac domowych i zdobywaniu wiedzy, jak również ocenę z zachowania w zależności od tego, czy uczeń ma zawsze odrobioną pracę domową i zawsze jest przygotowany do lekcji (ocena wzorowa), bądź nigdy (ocena naganna), nie mogą mieć już zastosowania" - podaje portalsamorządowy.pl. "Rewolucja teraz czy latem?" - pytają dyrektorzy szkół, cytowani przez portal.

Zatem to jedna z w ważniejszych przesłanek, która mówi o tym, aby zasady te uległy modyfikacji już teraz – bez czekania do lata i początku roku szkolnego. Jednak z drugiej strony, nie jest to tak oczywiste, bo jak zapowiada resort edukacji, od września w życie mają wejść nowe zmiany w szkołach, które mogą sprawić, że WZO tworzone w kwietniu, czy maju - będą już nieaktualne. Jedną z tych rzeczy jest ocena z religii.

Ocena z religii. Tu również muszą się zmienić zapisy w szkolnych dokumentach

Wewnątrzszkolne zasady oceniania są jednym z podstawowych dokumentów szkolnych, stanowiąc integralną część statutu szkoły. To właśnie tam są zawarte wszystkie szczegóły dotyczące zasad oceniania, wystawiania ocen, czy liczenia średniej.

Za koniecznością zmian w tym zakresie również będzie dotyczyć rozporządzenia, które uniemożliwia wliczenie do średniej oceny klasyfikacyjnej stopnia z religii lub etyki, jeśli dany uczeń na takie zajęcia był zapisany i chodził. Ten przepis wejdzie w życie dopiero z początkiem roku szkolnego, czyli po wakacjach. Dlatego wiele szkół stoi przed dylematem, czy zapisy zmieniać już teraz, czy czekać na wrzesień?

Pomysłów na to jest bardzo wiele, a sami dyrektorzy przyznają, że nie do końca wiedzą, co mają z tym zrobić.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.