800 plus będzie z ograniczeniami. Chodzi o obowiązek szkolny. Zmiany dotkną dziesiątki tysięcy dzieci

Rząd planuje zmiany w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego. Dlaczego? Powodem jest obowiązek uczęszczania do szkoły. To oznacza, że wielu uczniów może mieć problemy z otrzymaniem 800 plus, a wszystko przez ten jeden zapis.

800 plus to najważniejsze świadczenie dla rodzin z dziećmi. W wielu przypadkach stanowi bardzo ważną część domowego budżetu, więc nic dziwnego, że rodzice pilnują dat przelewów oraz dbają, aby na porę dopełnić formalności. Co więcej, 800 plus co do zasady przysługuje każdemu niepełnoletniemu dziecku, bez względu na dochody rodziców. Jednak jak się okazuje, jednak nie tak do końca każdemu. Polski rząd planuje bowiem wprowadzić pewną zmianę w zasadach przyznawania świadczenia, która może solidnie ograniczyć sporej grupie dzieci dostęp do tej formy wsparcia. Jaka to zmiana? Zobaczcie sami.

Zobacz wideo Joanna Mucha: Co zostało dane przez PiS, nie zostanie zabrane, ale zobaczymy czy także 800 plus

800 plus będzie wypłacane z ograniczeniami. Będą dotyczyły dzieci w wieku szkolnym

Jak podaje serwis Infor.pl, rząd planuje wprowadzić nowelizację artykułu 26 z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. A ściślej rzecz biorąc, są plany modyfikacji punktu 5 w następujący sposób - "Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego lub do świadczenia dobry start na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie uzyskuje lub weryfikuje drogą elektroniczną z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, informacje o realizacji przez dziecko obowiązku nauki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub informację, czy dziecko uczy się w szkole na zasadach określonych w ust. 1 pkt 3. W przypadku braku możliwości samodzielnego pozyskania lub weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji, o których mowa w zadaniu pierwszym, z przyczyn nieleżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje". Stąd pobieranie 800 plus na ukraińskie dzieci byłoby powiązane z realizacją przez nie obowiązku szkolnego w polskich szkołach. A czy taki przepis naprawdę wejdzie w życie? Na razie nie wiadomo, bo obecnie jest to tylko wstępna propozycja i może jeszcze ulec zmianie. 

800 plus nie należy się pewnej grupie dzieci. O tym rodzice muszą pamiętać

Co do zasady 800 plus należy się wszystkim dzieciom, bez względu na dochody ich rodziców, ale są od tego pewne wyjątki. I nie chodzi tu tylko o pociechy, które skończyły już 18 lat. 800 plus nie przysługuje również w poniższych przypadkach:

  • niezłożenie przez rodziców wniosku o przedłużenie 800 plus na kolejny okres świadczeniowy,
  • uczęszczanie przez pociechę do szkoły wojskowej lub innej placówki zapewniającej pełne utrzymanie,
  • pobieranie przez rodziców małoletniej pociechy podobnych świadczeń za granicą,
  • pobieranie 800 plus przez małoletnie dziecko na własną pociechę,
  • wejście małoletniego dziecka w związek małżeński,
  • trafienie małoletniego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej bądź aresztu - wówczas środki z 800 plus otrzymuje dana placówka, a nie rodzice dziecka.
Czy 800 plus powinno przysługiwać absolutnie każdemu dziecku?
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.