Rekrutacja do przedszkola. Co jeśli dziecko nigdzie się nie dostało? Rodzicu masz siedem dni!

Rekrutacja do przedszkola nadal jeszcze trwa. Wiele placówek jest jeszcze na etapie zbierania wniosków, które należy dostarczyć wraz z dokumentami, a za kilka tygodni zostaną udostępnione listy przyjętych dzieci. Jednak co w przypadku kiedy nasz maluch nigdzie się nie dostał? Co zrobić w takiej sytuacji? Paniczne przeszukiwanie dostępnych placówek nie jest dobrym rozwiązaniem. Czasem wystarczy specjalne pismo.

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. Czasem dopuszcza się, aby było nieco młodsze i miało ukończone 2,5 roku, w tej sprawie decyduje placówka. Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się już zwykle w pierwszych miesiącach roku, dając rodzicom odpowiednią ilość czasu, na poznanie wymagań, dokumentów, które muszą dostarczyć i zapoznanie się z całym harmonogramem. Potem pozostaje już tylko czekać na wyniki. Jednak co w przypadku, kiedy dziecko nigdzie się nie dostało? Jest na to rada, ale rodzic musi zadziałać w przeciągu maksymalnie siedmiu dni.

Zobacz wideo "Jeśli jest w sejmie sauna, siłownia i basen, to jest miejsce na przedszkole". Posłanka o nowym pomyśle Hołowni

Rekrutacja do przedszkola. Co zrobić w przypadku nieprzyjęcia dziecka?

O tym, czy dziecko zostało przyjęte do danej placówki, często decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia, jednak nie jest to jedyne kryterium. Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle te maluchy, które chodziły już do konkretnej placówki wcześniej. W przypadku młodszych pociech, pod uwagę może być brany fakt pobierania nauki w tym samym miejscu przez starsze rodzeństwo. Kryteria rekrutacyjne w placówkach miejskich i gminnych to między innymi:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zatem w niedługim czasie dyrektorzy będą rozpatrywać złożone przez rodziców wnioski. Nie zawsze jednak odbywa się to bezproblemowo. Bo przyjęciu dziecka do danego przedszkola decyduje ilość punktów. Dzieci, które zdobędą ich najmniej, lub w ogóle, zostaną odrzucone. Czasem nie dostaną się nigdzie. Co w takiej sytuacji zrobić? Gdzie się udać? Czy rodzicom takich maluchów pozostają już tylko prywatne placówki, za które czasem trzeba płacić dość wysokie czesne? Niekoniecznie.

Jeśli dziecko nie dostało się do żadnego z wybranych przedszkoli – można napisać odwołanie. Jednak, aby taki dokument można było sporządzić, konieczne jest uzyskanie pisemnego uzasadnienia od placówki. Wniosek o uzasadnienie należy złożyć w ciągu maksymalnie do 7 dni od ogłoszenia decyzji.

Odwołanie od decyzji rekrutacyjnej. Co zawrzeć w tym dokumencie?

W uzasadnieniu, które dyrektor musi napisać, aby rodzic mógł złożyć odwołanie, powinna być zawarta informacja, dlaczego dziecko nie zostało przyjęte oraz informacje o tym, jakie były progi punktowe. I tu zadanie rodzica, bo mając decyzję administracyjną, może się od niej odwołać, ale ma na to tylko 7 dni – w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

W odwołaniu trzeba wpisać uzasadnienie, dlaczego nasze dziecko ma rozpocząć (lub kontynuować) naukę w wybranej placówce. Warto zacząć od tego, że dziecko nie ma zapewnionego miejsca w innym przedszkolu (nigdzie się nie dostało), a dodatkowo dodać np. że sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na umieszczenie malucha w placówce prywatnej. Ważnym argumentem jest również fakt, że placówka jest w niewielkiej odległości od domu, lub szkoły, do której uczęszcza starsze rodzeństwo dziecka.

Potem pozostaje już tylko czekać na informację ze strony dyrektora placówki. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.