Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Wprowadzono nowe zasady, ale nie dla każdego. Na liście m.in. matki

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku? Skorzystać z niego mogą między innymi matki i ojcowie, ale nie tylko. Przy czym nie zawsze - od kilku miesięcy obowiązują nowe zasady w zakresie przyznawania tego wsparcia. Co konkretnie się zmieniło? Wyjaśniamy.

Do 31 grudnia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne otrzymywały zarówno niepełnoletnie, jak i pełnoletnie dzieci z niepełnosprawnościami. Jednak od 1 stycznia bieżącego roku zasady przyznawania tego świadczenia uległy sporej zmianie, co niestety będzie sporym kłopotem dla wielu rodziców (opiekunów prawnych) pociech z niepełnosprawnościami. Jedną ze zmian jest wiek dziecka, które może skorzystać z tego wparcia, ale nie tylko. Co jeszcze się zmieniło? Zobaczcie sami.

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Jedną ze zmian jest wiek dziecka, któremu przysługuje

Jak podaje serwis Infor.pl, od 1 stycznia 2024 roku rząd wprowadził szereg zmian w kwestii przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Są one następujące:

  • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie niepełnoletnim dzieciom z niepełnosprawnością,
  • opiekun dziecka może jednocześnie pracować bądź pobierać emeryturę, rentę lub świadczenie rodzicielskie na inne dziecko,
  • świadczenie to można otrzymywać jednocześnie na więcej niż jedną osobę z niepełnosprawnością.

Stąd rodzicom (opiekunom prawnym) pełnoletnich dzieci z niepełnosprawnościami będzie trudniej. Jednak wciąż mogą oni otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach, o ile spełniają pewne warunki. W innym przypadku mogą starać się o przyznanie świadczenia wspierającego.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Można przedłużyć jego pobieranie na pewien czas

Jak już wspomnieliśmy, rodzice (opiekunowie) pełnoletnich dzieci z niepełnosprawnościami nie mogą pobierać świadczenia pielęgnacyjnego, a jedynie świadczenie wspierające. Jednak zasady jego przyznawania są dość wyśrubowane i nie każdy się załapie. Mimo to w niektórych przypadkach rodzice (opiekunowie) mogą wnioskować o przedłużenie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Muszą tylko spełniać poniższe warunki:

  • niepełnosprawność wystąpiła u dziecka przed ukończeniem 18 roku życia,
  • pełnoletniej pociesze nie przyznano świadczenia wspierającego,
  • zrezygnowali z pracy zarobkowej (w tym zawiesili działalność gospodarczą bądź przestali prowadzić gospodarstwo rolne) oraz nie pobierają innych świadczeń emerytalno - rentowych,
  • dziecko z niepełnosprawnością wymaga stałej lub długotrwałej całodobowej opieki,
  • pociecha otrzymała nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w ciągu trzech miesięcy od dnia następnego po terminie upłynięcia ważności poprzedniego dokumentu,
  • w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania powyższego orzeczenia złożono nowy wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.