Religia w szkole. Czy można wypisać dziecko w środku roku szkolnego? Konsekwencja to "pozioma kreska"

Jak wygląda kwestia wypisywania dziecka na lekcje religii? Czy rodzice mogą to zrobić podczas trwającego roku szkolnego? A może jednak nie? I co właściwie należy zrobić, aby uczeń nie musiał uczęszczać na szkolną katechezę? Wyjaśniamy.

Co do zasady lekcje religii, tak samo, jak etyki nie są dla uczniów obowiązkowe. Jednak czy rodzice naprawdę nie muszą nic robić, aby dziecko nie musiało uczęszczać na szkolne katechezy? Teoretycznie nie, bo na te zajęcia trzeba dziecko najpierw zapisać, więc jeśli nic takiego nie miało miejsca, to dziecko nie powinno na nie uczęszczać. Jednak nie zawsze jest tak prosto. Zwłaszcza gdy rodzice chcą zmienić decyzję w sprawie lekcji religii w ciągu roku szkolnego. Co mogą w takiej sytuacji zrobić i jakie są konsekwencje? Zobaczcie sami.

Zobacz wideo Co z religią w szkołach? Marcin Józefaciuk: Byłem rocznikiem, który religii był nauczany w salkach katechetycznych. To były świetne miejsca

Religia w szkole. Czy rodzice mogą wypisać dziecko z tego przedmiotu w trakcie roku? 

Choć lekcje religii są nieobowiązkowe i uczeń musi najpierw zostać na nie zapisany, to jednak w części szkół automatycznie na katechezę są zapisani wszyscy uczniowie w klasie. Wówczas koniecznie okazuje się złożenie przez rodziców (lub pełnoletniego ucznia) oświadczenia o rezygnacji z tych zajęć. A kiedy można złożyć ten dokument? Jak podaje serwis Infor.pl, "Religia to zajęcia dodatkowe, z uczestnictwa, w których można zrezygnować w każdej chwili". Stąd zrezygnować z uczestnictwa w katechezie jak najbardziej można w trakcie roku szkolnego i nie trzeba czekać z tym do września. Co więcej, oświadczenia nie trzeba ponawiać w następnych latach, o ile nie decydujemy się na wprowadzenie w nim żadnych zmian. Przy czym trzeba pamiętać, że wówczas dziecko będzie miało na świadectwie kreskę w miejscu na ocenę z religii i etyki. Co więcej, dziecko niechodzące na religię nie może być w żaden sposób dyskryminowane ani karane. A co pociecha robi, gdy reszta klasy ma lekcje religii? Jeśli przedmiot jest na początku lub końcu zajęć (co do zasady tak powinno być) to zaczyna później lub wcześniej kończy lekcje. W innym przypadku spędza "okienko" na świetlicy lub w bibliotece szkolnej.

Religia w szkole. Wzór oświadczenia rezygnacji z uczestnictwa w szkolnej katechezie

Wprawdzie dziecko na religię trzeba najpierw zapisać, więc w przeciwnym wypadku nie powinno się nic robić, to niestety nie zawsze jest tak prosto. W wielu szkołach koniecznie jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii. Co w nim umieścić? Oto lista niezbędnych informacji:

  • imię, nazwisko i dane kontaktowe rodziców (opiekunów) bądź pełnoletniego ucznia,
  • imię, nazwisko i nazwa pełnionej funkcji osoby decyzyjnej (np. dyrektora szkoły),
  • pełna nazwa i adres szkoły (przedszkola),
  • miejscowość i data podpisania dokumentu,
  • tytuł pisma - oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w lekcji religii (lub podobne),
  • treść dokumentu - np. odwołanie się do § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,
  • czytelny podpis rodziców (opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.