Pierwsza Komunia Święta coraz bliżej, a nie wszystkie dzieci będą dopuszczone. Kluczowe są trzy warunki

Czas Pierwszej Komunii Świętej zbliża się wielkimi krokami. W wielu parafiach zaczęto już przygotowania do tego wydarzenia, chociaż dzieci, które mają w tym roku przystąpić do sakramentu, już z początkiem roku szkolnego zaczęły uczęszczać na spotkania i dodatkowe nauki prowadzone przez duchownych. Jednak okazuje się, że nie wszystkie osoby zostaną dopuszczone. Dlaczego? Chodzi tu przede wszystkim o wymogi formalne, które stawia Kościół.

Pierwsza Komunia Święta coraz bliżej. Zwyczajowo w wielu parafiach to wydarzenie ma miejsce w okolicy mają, bądź czerwca, toteż wszystkie przygotowania nabierają tempa, bo czasu coraz mniej. Jednak co z dziećmi? Okazuje się, że nie wszystkie zostaną w tym roku dopuszczone do przyjęcia Sakramentu Eucharystii, z uwagi na fakt niespełniania wymogów stawianych przez duchownych. Kluczowe są tu trzy sprawy. Jakie? Wyjaśniamy.

Zobacz wideo Ile pieniędzy włożyć do koperty na komunię? [SONDA]

Pierwsza Komunia Święta i wymogi formalne. Kto je spełnia?

Uczniowie trzecich klas szkół podstawowych przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Dla wielu rodzin to bardzo ważny moment jednak okazuje się, że zdarzają się sytuacje, kiedy to duchowny (najczęściej proboszcz parafii) odmawia dziecku przystąpienia do sakramentu. Dlaczego? Tu w grę wchodzą pewne wymogi formalne, bo jak się okazuje, nie wystarczy tylko 'wyrazić wolę' przystąpienia do Pierwszej Komunii. Trzeba jeszcze spełnić trzy kluczowe warunki.

Aby dany uczeń trzeciej klasy mógł przystąpić do Sakramentu Eucharystii, musi:

  • być ochrzczony -  jeśli nie będzie ochrzczony, to nie może przyjąć kolejnego sakramentu, jakim jest komunia;
  • uczestnictwo w lekcjach religii - uczniowie, którzy nie uczęszczają w tych zajęciach i są z nich wypisani, nie zostaną dopuszczeni do komunii;
  • znajomość modlitw i tzw. Małego Katechizmu – dziecko przystępujące do pierwszej komunii powinno wykazać się znajomością podstawowych modlitw i formuł, takich jak: przykazań Bożych; Zdrowaś Maryjo; Ojcze nasz; przykazanie miłości; akt wiary, nadziei, miłości i żalu; 7 sakramentów świętych; 6 prawd wiary, czy 5 warunków dobrej spowiedzi; dodatkowo dochodzą pytania z katechizmu – tu również wiele parafii organizuje specjalne "egzaminy" i poddaje kandydatów sprawdzeniu wiedzy.

To, jak żyje rodzina również ma znaczenie

Wymogi formalne stawiane dzieciom, które przystępują do Pierwszej Komunii Świętej, są dość istotne, jednak okazuje się, że w wielu parafiach, szczególnie tych mniejszych, znaczenie ma również to, jak żyje dana rodzina. Czy uczęszczają oni na msze, czy biorą udział w życiu parafii, czy rodzice żyją ze sobą w sakramentalnym związku małżeńskim, ale także również to, czy przyjmują oni księdza w swoim domu? W kodeksie prawa kanonicznego jest pewien zapis, który wiele w tej kwestii wyjaśnia. Chodzi o obowiązki nie tylko rodziców, ale i całej katolickiej wspólnoty, aby dzieci wychowywane w religii katolickiej - przystąpiły do komunii: "jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi".

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.