Kiedy są rekolekcje 2024? Jedna data jest kluczowa. Nie mogą odbyć się później

Kiedy są rekolekcje 2024? Ta data mocno powiązana jest z okresem Wielkiego Postu, jak i samej Wielkanocy, zatem czas ich odbywania jest właśnie od nich mocno zależny. Kiedy dokładnie wypadają? Wyjaśniamy szczegóły.

Kiedy są rekolekcje wielkopostne 2024? Data ich odbywania zależy przede wszystkim od terminu, w którym w Kościele Katolickim przeżywamy Wielki Post. W tym roku rozpoczął się on wyjątkowo wcześnie, bo już 14 lutego, a zakończy dokładnie za miesiąc, czyli w czwartek 28 marca. Rekolekcje wielkopostne dla szkół zatem odbywają się w tym roku w lutym lub w marcu. Najczęściej są to ostatnie cztery dni (począwszy od niedzieli) przed Wielkim Czwartkiem.

Zobacz wideo Kryzys Kościoła. „Przed Wielkanocą oczekuję od nas głębokiej skruchy"

Kiedy są rekolekcje 2024? Ta data jest ruchoma

Kiedy są rekolekcje 2024 w szkołach i parafiach? Odbywają się one - tylko raz w roku - w okresie Wielkiego Postu, więc sama data jest ruchoma. Ich celem jest przygotowanie wiernych do najważniejszego święta, jakim jest Wielkanoc. Rekolekcje wielkopostne zazwyczaj trwają cztery dni, rozpoczynają się właśnie w niedzielę, a kończą w środę. Co istotne, prowadzą je kapłani z danej parafii lub misjonarze.

Jednak jeśli chodzi o uczniów chętnych do wzięcia w nich udziału, to termin rekolekcji wielkopostnych w szkole każda placówka ustala indywidualnie z danym kościołem lub związkiem wyznaniowym, oczywiście odpowiednio wcześniej, aby mogło być to zawarte w planie organizacji całego roku szkolnego (minimum miesiąc wcześniej). Mają jednak one miejsce w okresie Wielkiego Postu, który w tym roku rozpoczął się 14 lutego, a zakończy 28 marca. Rekolekcje wielkopostne dla szkół odbywają się w więc w tym roku w lutym lub w marcu.

Zwyczajowo przyjęło się, że rekolekcje szkolne organizowane są na ostatnie trzy dni przed przerwą świąteczną z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy. W tym roku rozpoczyna się ona 28 marca, toteż rekolekcje będą trwały od 25 do 27 marca.

Rekolekcje 2024. Czy uczniowie będą mieć wolne?

Rekolekcje szkolne to nie dodatkowe wolne od nauki dla uczniów i nauczycieli. Dzieci i młodzież uczęszczający na lekcje religii mogą oczywiście wziąć w nich udział, ale nie jest to przymus. Jak czytamy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych:

Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

Co to oznacza w praktyce? Rekolekcje nie są obowiązkowe, ale uczniowie mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu ich odbycia, jednak pod pewnymi warunkami:

  • muszą oni uczęszczać na lekcje religii;
  • rekolekcję stanowią formę praktyki ich wyznania;
  • dyrektor szkoły został odpowiednio wcześniej poinformowany o terminie rekolekcji i zwalnia ucznia (lub grupę uczniów) z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.

Co jednak z tymi osobami, które na religię nie chodzą? Czy mają wolne. Niestety nie. Lekcje się odbywają normalnie, a to tylko osoby, wyznające określoną wiarę i chcące ją pogłębiać w formie rekolekcji uzyskują zwolnienie na ten czas z zajęć.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.