PIT. Rodzicu rozliczyłeś już podatki? Sprawdź, czy przysługuje ci dodatkowy zwrot z ulgi na dziecko

Komu przysługuje dodatkowy zwrot z tytułu ulgi podatkowej na dziecko w 2024 roku? I pod jakimi konkretnie warunkami? Wbrew pozorom sporo rodziców ma szansę z niego skorzystać. A w jaki sposób? Wyjaśniamy zawiłości finansowe.

W tym roku czas na rozliczenie z fiskusem jest od 15 lutego do 30 kwietnia. W tym terminie wszyscy podatnicy muszą złożyć deklaracje podatkowe PIT. Przy czym część z nich może nieco obniżyć podatek do zapłacenia (bądź otrzymać zwrot) poprzez skorzystanie z różnych ulg, m.in. na dziecko. A co w przypadku, gdy ów podatek jest niższy niż przysługująca ulga prorodzinna? Wówczas można skorzystać z dodatkowego zwrotu. W jaki sposób? Tłumaczymy.

Zobacz wideo Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-37?

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko. Przysługuje rodzicom w dwóch przypadkach

Jak podaje serwis Podatnik.info, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zwrot z tytułu ulgi na dziecko, gdy wysokość podatku do zapłacenia jest niższa niż samej preferencji, ponieważ:

  • zarobki rodzica są niższe niż roczna kwota wolna od podatku,
  • zastosowano więcej odliczeń poza ulgą prorodzinną, np. w ulgę dla rodzin 4 plus czy dla młodych. 

Wówczas podatnik ma prawo otrzymać od Urzędu Skarbowego różnicę między kwotą podatku a kwotą, o jaką może on być obniżony. Jednak jest też jeszcze jeden warunek - różnica ta nie może być wyższa niż zapłacone przez rodzica, a podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie: 

  • zdrowotne (pomniejszone o składki odliczone od podatku zryczałtowanego i linowego),
  • społeczne (krajowe bądź zagraniczne), w tym składki objęte ulgą zero PIT.

Co więcej, trzeba pamiętać, że ulga na dziecko (tak jak i zwrot) nie przychodzi na kolejny rok. Musi być więc wykorzystana w roku bieżącym, inaczej przepada. 

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko. Co trzeba zrobić, aby z niego skorzystać?

Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. A ściślej rzecz biorąc, należy wypełnić rubryki w części M w PIT-36, bądź w części I w PIT-37. W obu deklaracjach noszą one tytuł "Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci". Trzeba wówczas uwzględnić takie informacje jak:

  •  kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku,
  • przysługującą różnicę powstałą w wyniku porównania składek oraz zwrotu niewykorzystanej ulgi,
  • różnicę między kwotą przysługującą a kwotą odliczoną na podstawie danych z załącznika PIT/O,
  • łączną kwotę zwrotu (czyli sumę nadpłaconego podatku oraz zwrot niewykorzystanej ulgi).
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.