320 zł dla rodziców uczniów klas I-III. Nowe świadczenie można wydać jednak tylko w jednym miejscu

Rodzicu, czy wiesz, że twojej pociesze może przysługiwać nowe świadczenie w wysokości 320 złotych? Jednak są pewne zasady przyznawania środków z tego programu. Jednym z warunków jest wiek dziecka. A ile konkretnie musi mieć ono lat? I jakie są pozostałe wymogi? Wyjaśniamy.

W 2024 roku rodzice dzieci z klas I - III szkół podstawowych mogą skorzystać z dofinansowania na zajęcia sportowe w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Jak podaje serwis Infor.pl, celem tych dodatkowych zajęć jest nie tylko sama nauka pływania, ale również promowanie aktywności fizycznej, profilaktyka wad postawy oraz wsparcie dla dzieci zagrożonych problemami społecznymi. A jak można skorzystać z dofinansowania i kto może się o nie starać? Tłumaczymy.

Zobacz wideo Bezpieczeństwo nad wodą. O czym pamiętać podczas wakacji?

Nowe świadczenie na naukę pływania dla dzieci. Mogą się o nie starać określone osoby

Każdemu dziecku uczęszczającemu do klas I - III szkoły podstawowej przysługuje dofinansowanie na 20 godzin lekcyjnych pływania w dwóch różnych kwotach:

  • 320 złotych - jeśli w cenę nauki pływania jest też wliczony koszt transportu dziecka na basen,
  • 230 zotych - bez wliczania kosztów transportu ucznia na pływalnię, jedynie same zajęcia.

I to bez względu na to, jaki jest ich stopień sprawności i uzdolnień ruchowych. Warto też wiedzieć, że w 2024 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczyło na program "Umiem pływać" łącznie 17.000.000,000 złotych. Środki te pochodzą z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i są przeznaczone na dodatkowe zajęcia sportowe, w tym przypadku pływackie.

Program sportowy "Umiem pływać". Kto może wnioskować o dofinansowanie zajęć?

Choć środki z programu są przeznaczone na lekcje pływania dla dzieci, to nie rodzice wnioskują o ich przyznanie do MSiT. Mogą to zrobić następujące podmioty:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • inne organizacje pozarządowe, dla których upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jest jednym ze statutowych działań. 

Trzeba bowiem pamiętać, że program "Umiem pływać" jest przeznaczony na organizowanie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a nie tych szkolnych

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.