Czy pełnoletni uczeń może usprawiedliwić nieobecność? Prawo jedno, ale jest jeszcze wątek nauczycielski

Czy pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwić sobie nieobecność w szkole? Teoretycznie tak, ale jest w tej sprawie też jeszcze inna kwestia - nauczycielska. O co konkretnie chodzi i kto może usprawiedliwić szkolne nieobecności? Wyjaśniamy zawiłości prawne.

Nieobecność w szkole może się zdarzyć każdemu uczniowi i to bez względu na wiek. Powody mogą być różne - choroba, wypadek czy choćby zaplanowany udział w konkursie przedmiotowym. I co do zasady nieobecność ucznia, nawet w szkole średniej, usprawiedliwić może tylko rodzic bądź opiekun prawny, ale co z osobami pełnoletnimi? Czy nie mogą zrobić tego osobiście? Jak się okazuje, do pewnego stopnia tak. A dlaczego? Tłumaczymy. 

Zobacz wideo Czarnek bierze się za zwolnienia z WF-u. "Uczniowie uważają WF za stratę czasu" [SONDA]

Czy pełnoletni uczeń może usprawiedliwić nieobecność? Pod pewnymi warunkami tak

Zgodnie z obowiązującym prawem pełnoletni uczeń może sam usprawiedliwić własną nieobecność, ale ważny jest jej powód. Jak tłumaczy prawnik Dariusz Skrzyński, według zapisów w art. 99 pkt 2 Prawa oświatowego, szkolne statuty określają zasady usprawiedliwiania nieobecności, w tym ich termin i formę. Przy czym ważny jest powód opuszczenia zajęć przez ucznia (za serwisem Oświata i Prawo.pl) - "Uczeń pełnoletni może je napisać sam, ale powinno ono podlegać ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności ucznia w szkole". Istotnie, aby nauczyciel uznał takie samodzielne usprawiedliwienie, musi być ono z ważnego powodu, takiego jak: choroba, wizyta u lekarza (również wcześniej zaplanowana, o ile nie można jej przełożyć), awaria transportu publicznego, wypadek drogowy, katastrofa naturalna, a nawet udział w zawodach sportowych lub konkursach artystycznych

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach? Oto najważniejsze zasady

Usprawiedliwić nieobecność w szkole może rodzic, opiekun prawny bądź sam uczeń, o ile ma już ukończone 18 lat. W tym celu należy napisać oświadczenie, które musi mieć określoną formę, aby zostało zaakceptowane. Co powinno się znaleźć w tym dokumencie? Oto najważniejsze elementy usprawiedliwienia nieobecności:

  • imię i nazwisko ucznia, którego nieobecność jest usprawiedliwiana,
  • datę nieobecności na zajęciach (lub cały okres),
  • powód nieobecności - proste i wiarygodne wyjaśnienie absencji,
  • podpis rodzica (opiekuna prawnego) bądź pełnoletniego ucznia.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Agora SA