Sepsa: objawy, przyczyny, rozpoznanie. Czy sepsa jest zaraźliwa?

Sepsa - objawy, które wywołuje sepsa są różnorodne i zależą od kilku czynników. Wpływ na nie ma m.in. ogólny stan zdrowia pacjenta, a także przyczyny, które wywołują sepsę. Czym jest sepsa i jak wygląda jej rozpoznanie? Dowiedz się, co warto wiedzieć o sepsie, objawach i profilaktyce przeciwdziałającej rozwojowi sepsy.

Jakie są objawy sepsy? Czym jest sepsa?

Sepsa — samo to słowo wywołuje u większości z nas poważne obawy. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jakie są objawy sepsy, warto na wstępie określić, czym jest sepsa i co ją wywołuje. Sepsa określana jest inaczej jako posocznica. Nie jest to oddzielna jednostka chorobowa, ale pewien zespół objawów, które zazwyczaj pojawiają się nagle jako silna reakcja organizmu na zakażenie. Można ją opisać jako zmianę reakcji organizmu na infekcję z prawidłowej na nieprawidłową. W krwi osoby cierpiącej na sepsę są obecne patologiczne drobnoustroje, które mogą nieść bardzo groźne konsekwencje dla zdrowia i życia człowieka. Sepsa to stan bezpośrednio zagrażający życiu. Może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, atakującej płuca, nerki, wątrobę oraz serce.

Sepsa objawy u dorosłego — jakie są przyczyny sepsy? 

Z jakimi patogenami powiązana jest sepsa? Objawy u dorosłego, które można zaobserwować w przebiegu sepsy, najczęściej są spowodowane działaniem bakterii, niekiedy także wpływ na rozwój sepsy ma infekcja grzybicza i wirusowa. Wyróżnia się sepsę szpitalną i pozaszpitalną. Sepsę szpitalną najczęściej wywołują takie bakterie, jak:

 • Escherichia coli
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa

Sepsa pozaszpitalna najczęściej spowodowana jest przez meningokoki, paciorkowce, pałeczki hemofilia typu B, pneumokoki. Sepsa o etiologii wirusowej zazwyczaj wywoływana jest przez wirusy gorączek krwotocznych, natomiast w przypadku zakażenia grzybiczego, najczęściej objawy sepsy wywoływane są przez Candida albicans. 

Zobacz wideo Po co iść z dzieckiem do fizjoterapeuty? "Żeby nauczyć się jego obsługi, czyli tzw. baby handlingu" [MAMY CZAS]

Objawy sepsy u dorosłych. Reakcja organizmu

Jakie są najczęstsze objawy sepsy u dorosłych? Szybka diagnoza sepsy jest niezwykle istotna. Sepsa jest bardzo niebezpieczna dla organizmu człowieka. Kluczowe jest natychmiastowe zgłoszenie się do lekarza, ponieważ objawy sepsy rozwijają się bardzo szybko i konieczne jest bezzwłoczne wdrożenie leczenia (antybiotykoterapia i leczenie objawowe). Jakie są najczęstsze objawy sepsy?

 • temperatura ciała utrzymująca się na poziomie wyższym niż 38°C lub niższym niż 36°C
 • złe samopoczucie i osłabienie organizmu
 • przyspieszenie rytmu serca
 • dezorientacja i nagłe zaburzenia świadomości
 • obrzęki
 • podwyższony wskaźnik CRP i podwyższony poziom prokalcytoniny
 • wysoki poziom cukru we krwi (mimo braku zdiagnozowanej cukrzycy)
 • wysypka wybroczynowa, która nie blednie pod naciskiem (pojawia się najczęściej na kończynach i tułowiu)

Sepsa wymaga leczenia szpitalnego w każdym przypadku. Niekiedy po wypisie konieczna jest również domowa rehabilitacja. 

Wybroczyny: zdjęcia. Objawy charakterystyczne

Jednym z najbardziej alarmujących symptomów sepsy, są wybroczyny. Zdjęcia objawów charakterystycznych dla przebiegu sepsy przedstawiają specyficzny rodzaj wysypki krwotocznej, która ma postać niewielkich czerwono-brunatnych plamek na skórze. Co ważne — wysypka wybroczynowa wynikająca z sepsy, nie blednie pod wpływem nacisku. Wysypka wybroczynowa jest wynikiem tworzenia się zakrzepów krwi w naczyniach, co ma związek ze zmianami martwiczymi skóry.  

Objawy sepsy u dzieci. Jak przebiega sepsa u najmłodszych?

Jakie są najczęstsze objawy sepsy u dzieci? Sepsa u dzieci najczęściej jest wywoływana przez meningokoki. Sepsa meningokokowa rozwija się bardzo dynamicznie. Stan zdrowia osoby, u której rozwinęła się sepsa, może stać się krytyczny w zaledwie kilka godzin. Objawy sepsy u dzieci są zbliżone do wymienionych wyżej objawów sepsy u dorosłych. Po rozpoznaniu niepokojących symptomów dziecko powinno znaleźć się jak najszybciej pod opieką lekarza.

Sepsa meningokokowa. Objawy i profilaktyka

Wiemy już, jak niebezpieczna dla organizmu dziecka jest sepsa meningokokowa. Objawy sepsy nie są zaraźliwe, ale jest możliwość zakażenia się patogenami, które mogą prowadzić do rozwoju sepsy. W związku z tym bardzo istotna jest profilaktyka. Specjaliści podkreślają, że najbardziej skuteczną metodą pozwalającą na zmniejszenie ryzyka rozwoju sepsy meningokokowej, są szczepienia ochronne najmłodszych. W pierwszej kolejności zalecane są szczepienia przeciwko meningokokom typu B, ponieważ odpowiadają one za największą liczbę zakażeń. 

Sepsa od zęba. Objawy sepsy dentystycznej

Jak rozwija się sepsa od zęba? Objawy sepsy dentystycznej mogą pojawić się w wyniku nawet niewielkich zabiegów dentystycznych, podczas których do organizmu mogą dostać się bakterie (tzw. bakteriemia). W większości przypadków organizm bez problemu radzi sobie z bakteriemią, niekiedy jednak może dojść do rozwoju sepsy. Na sepsę od zęba najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością, cukrzycą, problemami kardiologicznymi oraz po niedawno przebytej operacji. W przypadku zauważenia niepokojących objawów natychmiast należy zgłosić się do lekarza. 

Zobacz też: Matka myślała, że jej córka ma grypę. Dziecko zmarło zaledwie sześć dni później

Więcej o:
Copyright © Agora SA