Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne. Ile wynosi? Jak go uzyskać? Wyjaśniamy procedury

W jaki sposób można uzyskać zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko? I ile wynosi taka zapomoga w 2023 roku? O czym trzeba koniecznie pamiętać, składając wniosek o przyznanie tego świadczenia? Wyjaśniamy finansowe niejasności.

Członkom rodziny niepełnosprawnego dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy na pokrycie wydatków związanych z opieką nad pociechą, która jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Trzeba mieć przy tym świadomość, że zasiłek opiekuńczy to nie to samo co świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. Czym się różnią te świadczenia? Ile wynoszą i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Tłumaczymy.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek opiekuńczy na niepełnosprawne dziecko. Ile wynosi w 2023 roku?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko lub inną osobę z rodziny, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź niepełnosprawności ze wskazaniem opieki stałej, długotrwałej lub pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jak podaje serwis MOPS Wrocław, obecnie wynosi ono 620 złotych miesięcznie i należy się opiekunowi takiego dziecka pod warunkiem rezygnacji z pracy zawodowej na rzecz zajmowania się pociechą. Aby go otrzymać, trzeba też spełnić dwa inne warunki - nie mieć praw do emerytury, reny czy innych zasiłków, a także mieć dochody nie wyższe niż 764 złote miesięcznie na osobę. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek na jeden z poniższych sposobów:

  • elektronicznie poprzez portal Emp@tia - od 1 lipca danego roku,
  • w wersji papierowej w najbliższym miejscu zamieszkania urzędzie gminy bądź miasta (ewentualnie w ośrodku pomocy społecznej) - od 1 sierpnia danego roku.

Zasiłek opiekuńczy a zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Czym się różnią?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji i ma na celu częściowe pokrycia wydatków na opiekę. Wynosi obecnie 215,84 złote miesięcznie i mogą go otrzymać dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia, oraz starsze, ale tylko wówczas, gdy legitymują się orzeczeniem o umiarkowanej i znacznej niepełnosprawności. Z kolei świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej, której schorzenie zaczęło się w okresie szkoły bądź szkoły wyższej, ale przed ukończeniem 18 roku życia (25 w przypadku studentów), a sam opiekun zrezygnował z pracy zarobkowej, aby zająć się podopiecznym. Obecnie wynosi 2119 zł miesięcznie, a dodatkowo za osoby korzystające z tego świadczenia jest odprowadzana składka emerytalno - rentowa. Możliwe jest też objęcie beneficjentów ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli go nie posiadają z innego tytułu. Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.