Czy matura jest obowiązkowa? Wyjaśniamy, czy każdy musi przystąpić do egzaminu dojrzałości

Czy matura jest obowiązkowa? Okazuje się, że nie wszyscy muszą podchodzić do egzaminu dojrzałości, nawet jeśli zdecydowali się oni na kontynuowanie nauki w liceum czy technikum. Kończą oni szkołę, uzyskując tym samym wykształcenie średnie. Jednak rezygnując z podejścia do egzaminu dojrzałości, muszą wiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii.

Czy matura jest obowiązkowa? Po ukończeniu szkoły średniej: technikum lub liceum, uczniowie otrzymują świadectwo szkolne, co jest jednoznaczne z posiadaniem wykształcenia średniego. Nie każdy zatem musi przystąpić do egzaminu dojrzałości, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi przepustkę do kolejnego etapu edukacji. Bez zdanej matury nie ma możliwości rozpoczęcia studiów wyższych. Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej edukacji? "Każdy musi iść na korki" [SONDA]

Czy matura jest obowiązkowa? Nie każdy uczeń musi mieć ten papier

Po zakończeniu liceum uczniowie otrzymują świadectwo, co jest jednoznaczne z osiągnięciem kolejnego stopnia edukacji. Mają oni wykształcenie na poziomie średnim. Otrzymanie pozytywnych ocen na świadectwie w ostatniej klasie umożliwia tym samym przystąpienie przez nich do egzaminu maturalnego. Jednak czy jest on obowiązkowy? Wręcz przeciwnie. Uczniowie mogą, ale nie muszą pisać matury, jednak wielu z nich decyduje się na taki krok, głównie ze względu na szereg korzyści, jakie może to przynieść.

Jeśli jednak zdecydują się oni nie przystąpić do matury, powinni znać przede wszystkim konsekwencje, jakie są z tym związane. Przede wszystkim chodzi tu o kontynuowanie nauki. Uzyskanie świadectwa dojrzałości, czyli podejście do matury i zaliczenie jej przynajmniej na minimalnym poziomie, pozwala kontynuować naukę na studiach wyższych. Wynika to z faktu, że w Polsce głównym - i często jedynym - kryterium kwalifikacyjnym na studia, są właśnie punkty z matury. Jeśli jednak dany uczeń chce kontynuować naukę, ale nie na studiach tylko w szkole policealnej - tu nie będzie wymagana matura.

Z drugiej jednak strony nie zawsze trzeba podchodzić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, a i tak dostać się na studia. Chodzi tu o laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej wymienionej w komunikacie Dyrektora CKE. Są oni zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i tym samym otrzymują maksymalny wynik (100 procent). Na świadectwie dojrzałości podaje się także informację, że zdający jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

Dodatkowo, starając się o swoją pierwszą pracę, pracodawcy często pytają nie tylko o poziom wykształcenia, ale w przypadku młodych osób również o świadectwo maturalne. Chociaż obecnie bardziej stawia się na wiedzę i doświadczenie, aniżeli papier, który to potwierdzi. Takową decyzję powinien podjąć sam uczeń, znając wszystkie za i przeciw. 

Więcej o: