Program "laptop dla ucznia". Coraz więcej gmin kończy swój udział. Co zrobić, by dostać komputer?

Co trzeba zrobić, aby dziecko otrzymało darmowy komputer z rządowego programu "laptop dla ucznia"? Rodzice muszą dopełnić pewnych formalności. Jakich? Co konkretnie trzeba zrobić, aby pociecha mogła skorzystać z przysługującego jej sprzętu? Zobaczcie, co trzeba wiedzieć o rządowym programie "laptop dla ucznia".

Rządowy program "laptop dla ucznia" wystartował z początkiem roku szkolnego 2023/2024. Od tego dnia rodzice uczniów klas IV mogą otrzymać bezpłatny komputer dla dzieci, ale wcześniej muszą złożyć wniosek o przekazanie sprzętu. Jak to zrobić i o czym trzeba pamiętać? Wyjaśniamy.

Zobacz wideo Neumann: Musimy przebudować cały system edukacji

Program "laptop dla ucznia". Kto może otrzymać darmowym sprzęt dla dziecka?

Darmowy komputer z rządowego programu "laptop dla ucznia" przysługuje każdemu dziecku, które w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęło naukę w IV klasie szkoły podstawowej, zarówno w placówce publicznej, jak i niepublicznej. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, sprzęt jest wydawany rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, którzy decydują, czy chcą otrzymać urządzenia na drodze przejęcia na własność, czy użyczenia. Mogą też całkowicie zrezygnować z przyjęcia komputera. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia muszą jednak pamiętać o tym, że przez pięć lat od otrzymania urządzenia nie wolno go sprzedać, oddać w zastaw, komukolwiek użyczać, ani zrobić czegokolwiek innego, związanego z rozporządzaniem urządzeniem pod groźną odpowiedzialności karnej. Same komputery są już przekazywane uczniom od jakiegoś czasu i obecnie wiele gmin już kończy procedurę, choć nie wszystkie. Trzeba mieć na uwadze, że ostatecznym terminem na oddanie laptopów dzieciom to 31 grudnia 2023 roku.

Program "laptop dla ucznia". Co trzeba zrobić, aby otrzymać darmowy sprzęt dla dziecka?

Aby uczeń IV klasy mógł otrzymać laptop, jego rodzice (opiekunowie prawni) muszą w sekretariacie szkoły podpisać umowę przekazania na własność bądź użyczenia urządzenia. Oprócz tego konieczne jest sporządzenie protokołu przekazania sprzętu uczniowi przez placówkę oraz podpisanie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oświadczenia, że nie otrzymało ono sprzętu z innej placówki, do której uczęszczało (uczęszcza). Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać i wydrukować ze strony www laptopdlaucznia.gov.pl. Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Agora SA