Miesiące po niemiecku - pisownia, wymowa, przykłady zdań z użyciem nazw miesięcy po niemiecku

Miesiące po niemiecku należą do tej grupy słów, których znajomość jest podstawą nauki języka i sprawnej komunikacji. Znając nazwy miesięcy po niemiecku, będziesz w stanie bez problemu określić datę np. urodzin, spotkania czy wizyty u lekarza. Znajomość nazw miesięcy po niemiecku w połączeniu z liczebnikami niemieckimi ma więc duży aspekt praktyczny. Dowiedz się, jak należy prawidłowo zapisywać i wymawiać nazwy miesięcy po niemiecku.

Nazwy miesięcy po niemiecku są pisane wielką literą

Nazwy miesięcy po niemiecku, podobnie jak inne rzeczowniki w tym języku, zapisywane są wielką literą. Nie ma przy tym znaczenia ich miejsce w zdaniu. Język niemiecki należy do grupy języków germańskich, a genezy nazw miesięcy po niemiecku należy szukać w języku łacińskim. Jak brzmią nazwy miesięcy po niemiecku? Odpowiedź poniżej.

 • styczeń - Januar
 • luty - Februar
 • marzec - März
 • kwiecień - April 
 • maj - Mai  
 • czerwiec - Juni 
 • lipiec - Juli
 • sierpień - August
 • wrzesień - September
 • październik - Oktober
 • listopad - November
 • grudzień - Dezember

Język niemiecki znajduje się w tej samej grupie językowej, co język angielski. W związku z tym, nazwy miesięcy po niemiecku i po angielsku są do siebie bardzo podobne. Jeżeli uczysz się równolegle angielskiego i niemieckiego, to przyswojenie nazw miesięcy w obu językach może być znacznie ułatwione. Ale uwaga na pomyłki. Często ucząc się bądź posługując się kilkoma językami jednocześnie, podobnie brzmiące słowa zaczynają się mieszać i łatwo o przeplatanki językowe.    

Miesiące niemieckie: wymowa

Jak prawidłowo wymawiać miesiące niemieckie? Wiele osób uważa, że język niemiecki ma bardzo charakterystyczne brzmienie, często określane jako "twarde". Prawidłowa wymowa słów po niemiecku, zwłaszcza dla osób, które są na początku poznawania języka, może wydawać się bardzo trudna. Należy jednak pamiętać, że zgodnie ze znanym przysłowiem — nauka czyni mistrza — i to, co na początku sprawia trudność, z czasem zaczyna być postrzegane jako coś normalnego i niesprawiającego większego kłopotu. Jak zatem wymawiać nazwy poszczególnych miesięcy po niemiecku? Wskazówki poniżej.

 • Januar - czyt. "Januar"
 • Februar - czyt. "Febroar"
 • März - czyt. "Merts"
 • April - czyt. "April" 
 • Mai - czyt. "Maj"
 • Juni - czyt. "Juni" 
 • Juli - czyt. "Juli"
 • August - czyt. "August"
 • September - czyt. "Septemba"
 • Oktober - czyt. "Oktooba"
 • November - czyt." Novemba"
 • Dezember - czyt. "Dezemba"

Jak widać z powyższego, w przypadku kilku nazw miesięcy po niemiecku, wymowa jest tożsama z pisownią. Jest to spore ułatwienie i pozwala na szybsze zapamiętanie i przyswojenie nowych słów w języku obcym.  

Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej edukacji? "Każdy musi iść na korki" [SONDA]

Czerwiec po niemiecku — nie pomyl go z innym miesiącem

Czerwiec po niemiecku, czyli "Juni" bywa często mylony z innym podobnie brzmiącym miesiącem. Chodzi oczywiście o lipiec, czyli "Juli". Jak widać na pierwszy rzut oka, nazwy obu tych miesięcy po niemiecku różnią się tylko jedną literą. Wpadki w nazewnictwie zdarzają się więc bardzo często, zwłaszcza u osób początkujących. Każdy musi znaleźć sobie sposób na odróżnienie od siebie słów "Juni" i "Juli" i właściwe ich używanie w zdaniach. Spore grono osób uczy się nowych słów w językach obcych za pomocą skojarzeń. Można je wykorzystać również do odróżnienia słowa "czerwiec" po niemiecku (Juni) od słowa "lipiec" po niemiecku (Juli). Ułatwieniem może być to, że w słowie "Juli" znajduje się litera "l", czyli tak jak pierwsza litera słowa "lipiec". Wiele osób uczy się słownictwa w oparciu o właśnie takiego typu wskazówki.

Maj po niemiecku, czyli o przykładach użycia nazw miesięcy po niemiecku w zdaniach

Jak powiedzieć "Moim ulubionym miesiącem w roku jest maj"? Po niemiecku będzie to "Mein Lieblingsmonat ist der Mai". Zdanie "Mein Geburtstag ist im Mai" znaczy z kolei "Moje urodziny są w maju". Mówiąc o tym, że coś się wydarzyło/wydarzy w danym miesiącu używamy słowa "im" przed nazwą tego miesiąca po niemiecku. Jako ciekawostkę można wspomnieć to, że nazwy miesięcy po niemiecku pojawiają się także w używanych na co dzień powiedzeniach i przysłowiach, np.:

 • Juli trocken und heiss, Januar Kalt und weiss - lipiec suchy i gorący, styczeń zimny i biały
 • Viel Regen im Februar, viel Sonne das ganze Jahr - dużo deszczu w lutym, dużo słońca przez cały rok
 • Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter hinterdrein - gdy październik ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza
 • Ein nasser April verspricht der Früchte viel - częste deszcze w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo
 • Kalt’ Dezember und fruchtbar Jahr, sind vereinigt immerdar - gdy mroźny grudzień i dużo śniegu, żyzny roczek będzie w biegu

Zobacz też: Angielski dla dzieci - od kiedy rozpocząć naukę i jakie są najlepsze metody?

Więcej o: