Godziny po angielsku, czyli jak poprawnie odpowiedzieć na pytanie: "What time is it?"

Godziny po angielsku określa się w nieco inny sposób niż w języku polskim. Umiejętność określenia godziny po angielsku jest bardzo istotna i pozwala na łatwą i zrozumiałą dla obu stron rozmowę z obcokrajowcem. Aby uniknąć wpadek i nieporozumień, ważne jest poznanie zasad określania godzin w języku angielskim i zapamiętanie kilku istotnych zwrotów.

Godziny po angielsku — od czego zacząć naukę? 

Godziny po angielsku można określić prawidłowo pod warunkiem znajomości liczebników. Aby właściwie określić godziny po angielsku, niezbędna jest ich znajomość. Przed rozpoczęciem nauki określania godziny po angielsku, warto odświeżyć sobie zatem wiedzę w tym zakresie. Liczebniki to jednak nie wszystko, co należy opanować przed przystąpieniem do nauki określania godzin po angielsku. Przydatne w tym temacie będą także słówka związane m.in. z porą dnia oraz określające pewną część godziny (np. kwadrans, połowa). Poniżej lista słówek i zwrotów, które są związane z zagadnieniem określania godzin w języku angielskim:

 • a.m. (skrót od ante meridiem) - przed południem
 • p.m. (skrót od post meridiem) - po południu
 • hour - godzina
 • o'clock - określenie odnoszące się do pełnej godziny 
 • minute - minuta
 • second - sekunda
 • morning - poranek
 • midday - południe
 • afternoon - popołudnie
 • evening - wieczór
 • midnight - północ
 • noon - południe
 • a quarter to - kwadrans do
 • a quarter past - kwadrans po
 • half past - wpół do (którejś godziny).
Zobacz wideo Jakie są problemy polskiej szkoły? "Regularność zmian w systemie edukacji daje nam mocno w kość"

Zegary po angielsku: 12-godzinny i 24-godzinny. Na czym polega różnica? 

W języku angielskim możemy określić godzinę w oparciu o dwa zegary. Po angielsku określenia godzin mogą odnosić się do zegara 12-godzinnego, bądź zegara 24-godzinnego. O co dokładnie chodzi i na czym polega różnica w określaniu godzin po angielsku w oparciu o każdy z nich? Dla formatu 12-godzinnego używamy skrótów "a.m." oraz "p.m.". Dzięki nim możliwe jest dokładne sprecyzowanie, czy mówiąc o jakiejś konkretnej godzinie, mamy na myśli przedpołudnie, czy popołudnie. Dla przykładu:

 • 7.15 a.m. - odnosi się do poranka 
 • 7.15 p.m. - odnosi się po popołudnia, czyli godziny 19.15 

W języku polskim podobne skróty nie są stosowane. Najczęściej na 19.15 mówimy dokładnie "dziewiętnasta piętnaście". Zdarza się jednak również tak, że godzina popołudniowa określana jest jako "siódma piętnaście", ale bez sprecyzowania, że chodzi o "siódmą" po południu. W języku angielskim jest to podstawa właściwej komunikacji. 

12 a.m. - która to godzina? 

Podczas nauki godzin po angielsku, często wiele wątpliwości wzbudza określenie południa i północy. 12 a.m. - która to godzina? Jak wiemy, zgodnie z przyjętym w języku angielskim formatem 12-godzinnym, dokładne sprecyzowanie godziny odbywa się w oparciu o określenie, czy chodzi o godzinę przed czy po południu. Idąc tym tropem, nasuwa się pytanie, którą godzinę mamy na myśli, mówiąc 12 a.m. Chodzi o północ, czyli środek nocy. Gdybyśmy chcieli powiedzieć "południe", należałoby użyć sformułowania "12 p.m.". Jest to kwestia, którą warto zapamiętać, ponieważ często zdarzają się pomyłki na tym polu. Podobnie mylące mogą być określenia godziny 11:59 tj.:

 • 11:59 a.m. odnosi się do godziny 11.59 przed południem
 • 11:59 p.m. odnosi się do godziny 11.59 przed północą

Godziny po angielsku od 1 do 24 oraz przydatne wyrażenia do określania godzin

W jaki inny, sposób określane są godziny po angielsku? Od 1 do 24, czyli w formacie 24-godzinnym. Wówczas nie używamy skrótów "a.m." oraz "p.m." i zapisujemy je zgodnie z zegarem cyfrowym. Przykład? "He always eats dinner at 7 p.m" w formacie 12-godzinnym znaczy to samo, co "He always eats dinner at 19:00" w formacie 24-godzinnym.

Jakie przydatne zwroty i wyrażenia należy znać w celu poprawnego określenia godziny po angielsku? 

 • pełna godzina — w odniesieniu do pełnej godziny używamy określenia "o'clock", np. "It's 10 o'clock", czyli "jest godzina 10"
 • kwadrans — jeżeli chcemy powiedzieć, że jest kwadrans po którejś godzinie, bądź za kwadrans będzie któraś godzina, to używamy odpowiednio określeń: "a quarter past" lub "a quarter to" np. godzina 9:15 to "a quarter past 9 a.m.", zaś godzina 9:45 to "a quarter to 10 a.m."
 • wpół do — w języku angielskim wpół do którejś godziny jest określane nieco inaczej niż w Polsce. W Polsce 11:30 to "wpół do dwunastej". W przypadku określania godziny "połówkowej" po angielsku mówimy że jest połowa po którejś godzinie np. 11.30 to "half past eleven"

Godziny angielski — przykłady określania krótkich odstępów czasu

Pozostało nam jeszcze do rozpatrzenia, jak w języku codziennym określane są kilkuminutowe/kilkunatuminutowe odstępy czasu od pełnej godziny lub po pełnej godzinie. Angielski w tym przypadku jest podobny do języka polskiego. Mając na myśli np. godzinę 10.55, powiemy "jest za pięć jedenasta". W języku angielskim będzie to brzmiało: "It's 5 to 11 a.m.". O godzinie 11:05 powiemy natomiast "pięć po jedenastej", czyli po angielsku "It's 5 after 11 a.m.".

Zobacz też: Pory roku po angielsku: pisownia, wymowa, przykłady zdań

Więcej o: