Upoważnienie odbioru dziecka. Jak napisać? Bez jednej rzeczy możecie dokument wyrzucić do kosza

Upoważnienie odbioru dziecka to ważny dokument, jeśli nie chcemy, aby pociecha spędzała w szkolnej świetlicy długie godziny, czekając na rodzica, który późno kończy pracę. Maluch może zostać odebrany przez starsze rodzeństwo, babcię, ciocię, a nawet sąsiadkę - pod warunkiem że dostarczymy do szkoły odpowiedni dokument. Jednak bez tej jednej, ważnej rzeczy, może on wylądować w koszu.

Upoważnienie odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, czy szkoły jest z punktu widzenia placówki oraz samego rodzica ważnym dokumentem. Jak go napisać? Ważne jest, aby zostały w nim zawarte podstawowe dane osoby upoważnionej, takie jak numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie. Jednak to nie jedyna istotna kwestia. Bez spełnienia tego punktu, dokument może wylądować w koszu. O co chodzi? Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Błaszczak utajnił ruską rakietę nad Polską, a ujawnia tajemnice obrony kraju

Upoważnienie odbioru dziecka. Jak napisać?

Upoważnienie odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, czy szkoły to kluczowa kwestia dla wielu rodziców odnośnie bezpieczeństwa ich pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo, albo dziadków, ciocie, czy nawet sąsiadki. Jednak trzeba mieć świadomość, że placówka nie wyda dziecka żadnej osobie, dopóki jego rodzice nie dopełnią formalności. Przede wszystkim należy zgłosić takie osoby odpowiednio wcześniej, wpisując ich dane na listę osób upoważnionych do odbioru pociechy.

Jednak czasem zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których rodzić, bądź osoba z listy nie może pojawić się odpowiednio wcześniej w placówce. Wtedy w żłobku, czy przedszkolu może pojawić się nowa osoba, niezgłoszona wcześniej w placówce. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z - co najważniejsze - czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Bez spełnienia tego punktu, taki dokument może wylądować w koszu.

Upoważnienie odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - może być wydrukowane lub napisane odręcznie. Jednak należy bezwzględnie pamiętać, ze taki dokument musi zawierać odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Aby upoważnienie było uznane przez placówkę, powinno zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i datę,
  • tytuł pisma - upoważnienie,
  • dane osoby upoważniającej: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego i adres zamieszkania,
  • dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
  • dane dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej.
Więcej o: