Wczasy pod gruszą dla nauczycieli. Czy dyrektor może odmówić świadczenia singlom? Wielu o tym nie wie

Czy dyrektor szkoły może odmówić udzielenia "wczasów pod gruszą" nauczycielom, którzy są singlami? Jak się okazuje, prawo jest w tym przypadku jasne i konkretne, ale wciąż mało kto zdaje sobie z tego sprawę.
Zobacz wideo Dlaczego młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami? "Zarobki. Dostają mniej niż najniższa krajowa"

Czym są "wczasy pod gruszą"? To świadczenie wypłacane w czasie wakacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), które są przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku pracownika w dowolnej formie - wycieczki, wczasów, kolonii czy choćby zwykłego urlopu. Co do zasady, "wczasy pod gruszą" przysługują każdemu nauczycielowi, ale czasem zdarza się, że dyrektor placówki nie wypłaca świadczenia, argumentując to tym, iż nie należy się ono tym, którzy nie mają rodziny. Czy to prawda? Jak się okazuje, nie - ale wciąż niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. 

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli. Czy single również maja do nich prawo?

Zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela świadczenie urlopowe zwane "wczasami pod gruszą" przysługują każdemu nauczycielowi, bez względu na sytuację materialną i rodzinną. Jak podaje serwis Prawo.pl, pedagog nie musi składać żadnego wniosku, a samo świadczenie musi otrzymać do końca sierpnia każdego roku. Co ważne, "wczasy pod gruszą" dla nauczyciela są wypłacane w wysokości odpisu podstawowego i zależą wyłącznie od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia pedagoga. W 2023 roku świadczenie to wynosi standardowo 1662,97 złotych (brutto) dla pedagoga zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Z kolei nauczyciele pracujący w takich placówkach jak: młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich czy zakłady poprawcze, otrzymują 2217,29 złotych (brutto).

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli. Jak obliczyć wysokość przysługującego świadczenia?

Aby obliczyć wysokość kwoty "wczasów pod gruszą" dla nauczycieli, wystarczy skorzystać z prostego działania. W przypadku nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze godzin jest ono następujące:

  • kwota odpisu x liczba przepracowanych miesięcy/12.

Z kolei w przypadku pedagoga zatrudnionego na część etatu wzór jest trochę inny: 

  • (kwota odpisu: 12 miesięcy) x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o: