Jak wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli? Wystarczy do tego tylko jedno proste działanie

Nauczycielu, czy wiesz, jak obliczyć wysokość należnego ci świadczenia urlopowego? Wbrew pozorom to bardzo proste i wystarczy tylko jedno, proste działanie matematyczne. Jakie to działanie? Tłumaczymy niejasności.
Zobacz wideo Jakie są różnice w wychowaniu dzieci między Polską a Hiszpanią? "Dzieci mówią do nauczycieli po imieniu"

Każdemu nauczycielowi przysługuje dodatek do pensji, znany jako świadczenie urlopowe, które jest przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku i jest wypłacane raz w roku w okresie wakacji. Dodatek ten jest finansowany ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i należy się wszystkim pedagogom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracownikom niepedagogicznym, którzy pracują w placówkach niepublicznych. A jak obliczyć przysługującą danemu nauczycielowi kwotę świadczenia urlopowego w 2023 roku? Podpowiadamy.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Jak obliczyć należną kwotę dodatku?

Do obliczenia konkretnej kwoty świadczenia urlopowego dla nauczycieli konieczna jest znajomość kwoty kwota odpisu podstawowego na ZFŚS. Jest ona zależna od dwóch czynników:

  • liczby prowadzonych zajęć,
  • stażu pracy nauczyciela.

Dlatego wzór na obliczenie kwoty dodatku urlopowego dla pedagogów jest następujący (za serwisem Samorząd Infor): 

  • dla nauczyciela pracującego w pełnym wymiarze - kwota odpisu x liczba przepracowanych miesięcy/12,
  • dla pedagoga zatrudnionego na część etatu - (kwota odpisu: 12 miesięcy) x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu. 

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli. To również warto wiedzieć o tym dodatku do pensji

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane w okresie od czerwca do końca sierpnia danego roku kalendarzowego, więc nie zostało już wiele czasu dla tych pedagogów, którzy nie odebrali jeszcze należnego im dodatku. W 2023 roku co do zasady kwota świadczenia to 1662,97 złotych (brutto), jednak w przypadku pedagogów pracujących w szczególnych warunkach (czyli w takich placówkach jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich czy zakłady poprawcze) wynosi nieco więcej, czyli 2217,29 złotych (brutto). Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Agora SA