Specjalny zasiłek opiekuńczy może dostać nawet rodzeństwo. Jak uzyskać dodatkowe 620 zł miesięcznie?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to 620 złotych miesięcznie, które pobierać może nawet rodzeństwo. A jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymywać dodatkowe pieniądze na konto? Wyjaśniamy zawiłości finansowe.
Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące najbliższym krewnym (rodzicom, małżonkom czy rodzeństwu) osoby, która ma orzeczenie o niepełnosprawności (za portalem Infor.pl): w stopniu znacznym lub wraz ze wskazaniami "konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji". W 2023 roku specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 złotych miesięcznie i jest przyznawany tym, którzy spełniają określone warunki. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Tłumaczymy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy to 620 zł. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy spełnione są trzy kluczowe warunki: 

  • opiekun osoby niepełnosprawnej zrezygnował (lub w ogóle nie podjął) pracy zarobkowej ze względu na opiekę nad nią,
  • łączne, miesięczne dochody wynoszą nie więcej niż 764 złote na osobę,
  • opiekun osoby niepełnosprawnej nie ma prawa do świadczeń takich jak emerytura, renta czy zasiłki.

Warto wspomnieć, że świadczenie to nie przysługuje również, gdy opiekun sam ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy to 620 zł. Gdzie i jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Aby otrzymać dodatkowe 620 złotych miesięcznie w ramach specjalnego zasiłku opiekuńczego, należy przedtem złożyć wniosek. Można to zrobić na dwa sposoby: 

  • elektronicznie poprzez portal Emp@tia - od 1 lipca danego roku,
  • w wersji papierowej w najbliższym miejscu zamieszkania urzędzie gminy bądź miasta (ewentualnie w ośrodku pomocy społecznej) - od 1 sierpnia danego roku

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.