Świadczenie wakacyjne dla nauczycieli 2023. Może wynieść nawet 2217 zł. Niestety, nie dla wszystkich

Nauczyciele mogą skorzystać ze świadczenia wakacyjnego, które w 2023 roku może wynieść nawet 2217 złotych. Niestety, nie w każdym przypadku. Kiedy pedagodzy mogą otrzymać taką kwotę? Wyjaśniamy zawiłości prawne.
Zobacz wideo Dlaczego młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami? "Zarobki. Dostają mniej niż najniższa krajowa"

Świadczenie wakacyjne dla nauczycieli to dodatkowe pieniądze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), przeznaczone na sfinansowanie letniego urlopu. Skorzystać z niego mogą wszyscy nauczyciele, zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, a w przypadku placówek niepublicznych również pracownicy niepedagogiczni. A ile wynosi to świadczenie i kiedy pedagodzy mogą otrzymać większą kwotę? Tłumaczymy niejasności.

Świadczenie wakacyjne dla nauczycieli. Ile wynosi dodatek w 2023 roku?

Świadczenie wakacyjne jest wypłacane nauczycielom do końca sierpnia danego roku w kwocie odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu  i okresu pracy nauczyciela w danym roku szkolnym. Jak czytamy na łamach serwisu Samorząd.Infor, w 2023 roku co do zasady świadczenie to wynosi 1662,97 złotych (brutto) dla pedagoga zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Jednak niekiedy nauczyciele mogą dostać nieco więcej - 2217,29 złotych (brutto). Taka kwota należy się za szczególne warunki pracy, czyli otrzymają ją pedagodzy zatrudnieni w takich placówkach jak:

  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii,
  • ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • schroniska dla nieletnich,
  • zakłady poprawcze.

Świadczenie wakacyjne dla nauczycieli 2023. Jak obliczyć należną kwotę?

Świadczenie wakacyjne przysługuje każdemu nauczycielowi, nawet przebywającemu na urlopie wychowawczym, rodzicielskim, dla poratowania zdrowia, a nawet na zwolnieniu lekarskim. Wyjątkiem jest jedynie bezpłatny urlop całoroczny. A jak obliczyć wysokość świadczenia przysługującego nauczycielowi w 2023 roku? Wzór jest następujący: kwota odpisu x liczba przepracowanych miesięcy/12. W przypadku nauczyciela pracującego na niepełny etat wzór jest nieco inny: (kwota odpisu: 12 miesięcy) x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu. Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Więcej o: