Kiedy matura poprawkowa 2023? Co roku pogrom budzi ten przedmiot

Wszyscy uczniowie zapewne poznali już swoje wyniki z tegorocznych matur. Większość z nich zapewne cieszy się ze zdania egzaminu dojrzałości, ale są i też tacy, którzy ponownie będą musieli zmierzyć się z maturą, a konkretnie egzaminem poprawkowym. Obędzie się on w sierpniu i jak się okazuje, największy pogrom budzi matematyka. To tego przedmiotu obawiają się najbardziej uczniowie i najczęściej to właśnie z matematyki są sierpniowe poprawki.

Kiedy matura poprawkowa 2023? Na to pytanie szukają odpowiedzi uczniowie, którym nie udało się zaliczyć majowego egzaminu. Zanim jednak ponownie przystąpią do testu, muszą oni w terminie do 14 lipca, złożyć do dyrektora szkoły pisemną deklarację o chęci przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, które zostały zaplanowane na sierpień. Podajemy konkretne daty. Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Poseł Kowalski wystosował apel: Zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy!

Kiedy matura poprawkowa 2023?

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki z tegorocznych matur. Większość uczniów rozpoczęła już świętowanie, ale w ich gronie znajdują się i też tacy, którzy w sierpniu będą musieli się zmierzyć ponownie z egzaminem dojrzałości. Jednak nie wszyscy będą mogli poprawić swoje wyniki. Mogą to zrobić osoby, które tylko z jednego przedmiotu nie uzyskały wymaganego progu, czyli minimum 30 procent. Co istotne, poprawkę z matury można zdawać tylko z przedmiotów obowiązkowych, czyli: języka polskiego, matematyki, lub języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym, lub języka polskiego, języka obcego nowożytnego (i języka mniejszości narodowych), w części ustnej bez wskazywania poziomu.

Jeśli patrzeć na statystyki, to niestety najczęściej matury poprawkowe dotyczą królowej nauk, czyli matematyki.

Sierpniowe poprawki nie dotyczą tych osób, które chciałyby poprawić swoje wyniki, bo uzyskały mało satysfakcjonującą liczbę punktów. Oni do swojej poprawki będą mogli podejść ewentualnie dopiero za rok.

Terminy matur poprawkowych 2023 dotyczą dwóch dat. Są to: 22 sierpnia jako część pisemna egzaminu poprawkowego oraz 21 sierpnia - część ustna.

Informacja o miejscu zdawania egzaminu poprawkowego ma zostać opublikowana na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2023 roku, a także na stronie danej placówki. Wyniki matur poprawkowych 2023 zostanę podane 8 września 2023 roku, co oznacza, że niektórzy uczniowie mają szansę wziąć udział jeszcze w rekrutacjach uzupełniających na dane kierunki studiów.

Więcej o: