Specjalny dodatek dla mam. Kto załapie się na dodatkowe pieniądze?

Specjalny dodatek dla mam to obecnie ponad 1500 zł świadczenia, które jest wypłacane co miesiąc na konta bankowe tych kobiet, które urodziły i wychowywały co najmniej czwórkę dzieci. Jednak nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się wypłatą środków, stawia jeszcze jeden istotny warunek. Zatem kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Wyjaśniamy.

Specjalny dodatek dla mam, to tak naprawdę emerytura matczyna, na którą może liczyć każda kobieta, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci. Rządowy program potocznie nazywany emeryturą matczyną to świadczenie uzupełniające do otrzymywanej już emerytury lub renty. W 2023 roku można otrzymać maksymalnie 1588,44 zł brutto, czyli 1455 zł netto. Co istotne, w szczególnych warunkach na matczyną emeryturę może także liczyć ojciec dzieci, jednak tylko wtedy, kiedy ich matka je porzuciła, albo nie żyje.

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę [AUTOPROMOCJA]

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Specjalny dodatek dla mam. Świadczenie należy się także ojcom

Rządowy program mama cztery plus to specjalne świadczenie, które jest wsparciem dla wszystkich kobiet, które ze względu na konieczność zajmowania się dziećmi, nie mogły podjąć, a także wrócić do pracy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego nie mogą liczyć na wysoką emeryturę, toteż ten specjalny dodatek ma być wsparciem dla wielu z nich. Co istotne, kwota matczynej emerytury jest co roku waloryzowana, a to oznacza, że obecnie całość świadczenia to 1588,44 zł brutto. Podstawowym kryterium jest tu oczywiście liczba urodzonych i wychowanych dzieci - czwórki i więcej.

Jednak to nie wszystko. Rząd wprowadzając to świadczenie, postawił jeszcze jedno ważne kryterium, którym jest wiek. Zatem o specjalny dodatek dla mam można się ubiegać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wcześniejsze złożenie wniosku pozostanie bez odzewu.

Na tym jednak nie koniec. Chociaż świadczenie nazywane jest matczyną emeryturą, to o dodatkowe pieniądze może ubiegać się także ojciec dzieci. Jednak taki wniosek może złożyć jedynie w przypadku, kiedy matka zmarła, lub trwale zaprzestała się zajmować dziećmi (np. porzuciła je).

Jak otrzymać pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?

Specjalny dodatek dla matek (albo ojców) przyznawany jest na wniosek zainteresowanego, po spełnieniu postawiony w programie kryteriów. Oznacza to, że aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) złożyć odpowiednie dokumenty:

  • formularz - dostępny w placówkach ZUS (KRUS) oraz na stronach www tych instytucji,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej - również dostępny w ZUS (KRUS) i ich stronach www,
  • numery PESEL urodzonych (wychowanych) dzieci,
  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej (jeśli trzeba).
Więcej o: