Mama 1500 plus 2023. Kuriozum w przepisach. Pieniądze ze świadczenia należą się nie tylko kobietom

Mamom należą się dodatkowe pieniądze w kwocie nawet 1500 złotych. Jednak według obowiązujących przepisów świadczenie przysługuje nie tylko kobietom. Kto jeszcze może cieszyć się z dodatkowej gotówki i na jakich zasadach? Wyjaśniamy finansowe niejasności.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Emeryci w Polsce żyją z ołówkiem w ręku. Ja się tego bałam, jak szłam na emeryturę"

Świadczenie nazywane potocznie emeryturą mama 4 plus jest tak naprawdę dodatkiem do już otrzymywanej emerytury (renty) i podnosi jej wysokość do kwoty najniższej emerytury. Co ciekawe, dodatkowe pieniądze przysługują nie tylko matkom, ale i ojcom przynajmniej czworga dzieci. Na jakich zasadach? Podobnie jak kobiety, muszą spełnić kilka warunków. 

 Mama (tata) plus to szansa na dodatkową gotówkę. Jednak trzeba spełnić kilka warunków

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy chcą otrzymywać dodatkowe pieniądze z tytułu urodzenia (wychowania) co najmniej czworga dzieci, muszą spełnić pewne warunki. Należą do nich następujące wymogi:

 • wychowanie co najmniej czworga dzieci,
 • osiągnięcie wieku emerytalnego 65 lat (dla kobiet 60),
 • brak prawa do emerytury (renty) lub otrzymywanie niższej niż najniższa emerytura,
 • brak ubezpieczenia społecznego bądź jakiekolwiek (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
 • pełnia praw rodzicielskich,
 • ciągłość w wychowywaniu dzieci (bez dłuższych przerw),
 • przebywanie na wolności (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • od 16 roku życia przez minimum 10 lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE bądź EFTA wraz z prawem (stałym bądź legalnym) pobytu w Polsce.

Jednak jest też dodatkowy wymóg, który obowiązuje właśnie ojców.

Emerytura tata 4 plus. Jakie jeszcze wymogi trzeba spełnić?

Aby mężczyzna mógł otrzymywać dodatek do emerytury, musi być samotnym ojcem, który samotnie wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ ich matka:

 • zmarła,
 • porzuciła je,
 • na długi czas przestała je wychowywać.

Jeśli mężczyzna spełnia wszystkie te warunki, możne starać się o przyznanie mu dodatku do emerytury, który jest corocznie waloryzowany. W 2023 może wynieść maksymalnie 1588,44 zł brutto, czyli 1455 zł netto. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA