Matura z jęz. polskiego 2023. CKE okroiła o ponad połowę listę pytań jawnych. Co trzeba powtórzyć?

CKE wprowadziła sporo zmian do tegorocznej matury z języka polskiego. Między innymi zmniejszyła o ponad połowę listę pytań jawnych. Jakie zostały? Zobaczcie, co jeszcze musicie powtórzyć przed tegorocznym egzaminem dojrzałości.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy sztuczna inteligencja jest w stanie poradzić sobie z maturą?

Do matury w 2023 roku został tylko miesiąc, więc abiturienci powtarzają i utrwalają materiał do egzaminów. CKE postanowiła im w tym nieco pomóc, okrajając listę pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego z 227 do 110 oraz wprowadzając łagodniejsze zasady oceniania wypracowań. Jakie zagadnienia muszą powtórzyć uczniowie na egzamin? Sprawdźcie listę pytań jawnych.

Matura ustna z jęz. polskiego. Nowa lista pytań jawnych

CKE postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom tegorocznych abiturienci i zmniejszyła liczbę pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego. Najpierw z 280 do 227, a ostatnio do 110. Jak wygląda nowa lista pytań? Oto i one (za portalem i.pl):

 • Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Iliady" Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie "Antygony" Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Legendy o świętym Aleksym". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • „Człowiek zlagrowany" jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Górą Edek" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 • Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Matura z jęz. polskiego 2023. Nowe zasady oceniania wypracowań

Kolejną zmianą na tegorocznej maturze z jęz. polskiego jest łagodniejsze ocenianie wypracowań. CKE zdecydowało się zwiększyć liczbę błędów, jakie abiturienci mogą zrobić podczas egzaminu. Szczególowe informacje o dopuszczalnych błędach znajdziecie poniżej:

 • na poziomie podstawowym w wypracowaniu będzie trzeba wykorzystać jeden utwór (a nie dwa) "częściowo funkcjonalnie",
 • będzie można popełnić więcej błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych - 0 punktów jest przyznawane za pracę, która ma 26 (lub więcej) błędów językowych (wcześniej było to 18 błędów), 5 (lub więcej) błędów ortograficznych (dotychczas można było popełnić ich 4) oraz 17 (lub więcej) błędów interpunkcyjnych (do tej pory limitem było 9 błędów).
Więcej o: