Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Kiedy złożyć wniosek do wybranej placówki? Tłumaczymy [TERMINY]

Kiedy się zaczyna i jak wygląda rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/24? Są konkretne terminy na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej placówki. Zobaczcie harmonogram rekrutacyjny dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy w polskiej szkole muszą być oceny? "Można w inny sposób ocenić ucznia niż liczbą"

Egzaminy ósmoklasisty coraz bliżej, a wraz z nimi kolejna ważna sprawa dla dzieci kończących ten etap edukacji - wybór i rekrutacja do szkoły średniej - liceum, technikum lub szkoły branżowej I stopnia. Jednak wcześniej trzeba złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej placówki w określonym terminie. Kiedy to można zrobić w 2023 roku? Tłumaczymy.

Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Kiedy złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej placówki?

Rekrutacja do szkół średnich w tym roku zaczyna się oficjalnie w poniedziałek, 15 maja, a kończy 12 lipca. Jednak proces ten jest podzielony na etapy, które mają konkretne terminy. Szczegółowy harmonogram możecie zobaczyć poniżej (za portalem Nauka.Trójmiasto.pl):

 • 15 maja - 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 - czas na złożenie wniosku, (w tym jego ew. zmiana) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły średniej,
 • 23 czerwca - 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - czas na uzupełnienie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można też zmienić wniosek oraz złożyć go na nowo do innej szkoły,
 • do 18 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wraz ze złożonymi dokumentami) przez komisję rekrutacyjną,
 • 19 lipca, do godz. 15:00 - oficjalne ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 20 - 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły średniej poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożono tych dokumentów już wcześniej),
 • 27 lipca 2023 r. do godz. 14:00 - oficjalne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • 28 lipca 2023 r. - oficjalne ogłoszenie liczby wolnych miejsc w szkołach średnich przez kuratora oświaty. 

Trzeba mieć na uwadze, że osoby startujące m.in. do szkół dwujęzycznych, sportowych czy branżowych mają dodatkowe etapy rekrutacji. 

Rekrutacja do szkół średnich 2023/24. Etapy dla szkół sportowych, artystycznych i branżowych

W przypadku szkół sportowych, dwujęzycznych, artystycznych i branżowych I stopnia koniecznie są dodatkowe etapy rekrutacji związane z ich specyfiką. Oto najważniejsze terminy dla kandydatów:

 • 15 - 30 maja 2023 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku z dokumentami i jego ew. zmiana,
 • do 12 maja 2023 r. -oficjalne ogłoszenie terminów sprawdzianów kompetencji lub prób sprawności,
 • 31 maja - 12 czerwca 2023 r. (II termin do 6 lipca 2023 r.) - przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej,
 • I termin do 14 czerwca 2023 r. (II termin do 7 lipca 2023 r.) - oficjalne ogłoszenie listy kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
 • 15 maja - 24 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę branżową skierowania na badanie lekarskie.
Więcej o: